Ienākt / reģistrēties

Informācija par LATRAPS obligāciju emitēšanas rezultātiem!

 INFORMĀCIJAS PAR LATRAPS OBLIGĀCIJU PIEDĀVĀJUMA REZULTĀTIEM

(2018)

Jebkura augoša uzņēmuma attīstībai ir nepieciešami naudas līdzekļi un Latvijā biežāk izmantotie kapitāla avoti ir kredīts, līzings, faktorings.

Arī LPKS LATRAPS izmanto dažādus kapitāla avotus, veiksmīgi sadarbojoties ar AS Luminor bank un līzinga kompānijām.

LPKS LATRAPS ir  nolēmis dažādojot kapitāla piesaistes avotus un veicināt LPKS LATRAPS Biedru iespēju piedalīties kooperatīva finansēšanā, vienlaicīgi dodot iespēju Biedriem no tā gūt ekonomisko labumu.

Lai realizētu šo mērķu izpildi, LPKS LATRAPS ir nolēma izlaist vērtspapīrus - emitēt obligācijas.

Šogad notika pirmā, eksperimentālā obligāciju emisija.

Obligācijas bija ekskluzīvi pieejamas tikai LPKS LATRAPS Biedriem  - Slēgta obligāciju emisijā.

LPKS LATRAPS obligāciju emisijas nozīmīgākie datumi:

Publikācija par emisiju

20.09.2018

Publiskā piedāvājuma sākuma datums

08.10.2018

Publiskā piedāvājuma beigu datums

24.10.2018

Norēķinu datums

30.10.2018

Lēmums par darījumu slēgšanu

31.10.2018

Emisijas datums

01.11.2018

 

LPKS LATRAPS emitētās obligācijas

  • Emisijas nominālvērtība / kopējais apjoms: EUR 92 000,00

  • Vērtspapīra nominālvērtība / valūta: EUR 1 000,00

  • Vērtspapīru skaits: 92

  • Gada procentu likme: fiksēta likme: 3% ar kupona izmaksu 4 reizes gadā

  • Dzēšanas termiņš: 2020. gada 1. novembris

Detalizētāk par LATRAPS obligāciju piedāvājumu un turpmākajiem investīciju projektiem var uzzināt pie LATRAPS finanšu daļas direktores Andas Ozoliņas, rakstot uz anda@latraps.lv

 

Cieņā,

Jūsu LATRAPS

Uz ziņu sarakstu