Ienākt / reģistrēties

JAUNUMS! LATRAPS Obligāciju piedāvājums Biedriem!

LATRAPS OBLIGĀCIJU PIEDĀVĀJUMS BIEDRIEM

 

Jebkura augoša uzņēmuma attīstībai ir nepieciešami naudas līdzekļi un Latvijā biežāk izmantotie kapitāla avoti ir kredīts, līzings, faktorings.

Arī LPKS LATRAPS izmanto dažādus kapitāla avotus, veiksmīgi sadarbojoties ar AS Luminor bank un līzinga kompānijām.

Šobrīd LPKS LATRAPS ir nolēmis dažādot kapitāla piesaistes avotus un veicināt LPKS LATRAPS Biedru iespēju piedalīties kooperatīva finansēšanā, vienlaicīgi dodot iespēju Biedriem no tā gūt ekonomisko labumu. Lai realizētu šo mērķu izpildi, LPKS LATRAPS ir nolēmis izlaist vērtspapīrus - emitēt obligācijas.

Šī ir pirmā, eksperimentālā obligāciju emisija.

Obligācijas ir ekskluzīvi pieejamas tikai LPKS LATRAPS Biedriem  - Slēgta obligāciju emisija.

LPKS LATRAPS obligāciju piedāvājums:

Vērtspapīri: Emisijas veids

Obligācijas Slēgtā emisija

 Emisijas nominālvērtība / kopējais apjoms:

 EUR 1 000 000,00 (Viens miljons eiro)

 Vērtspapīra nominālvērtība / valūta:

 EUR 1 000,00 (Viens tūkstotis eiro)

 Vērtspapīru skaits:

 1 000

 Sākotnējās izvietošanas cena:

 100% no nominālvērtības

 Gada procentu likme:

 fiksēta likme: 3% ar kupona izmaksu 4 reizes gadā

 Dzēšanas termiņš:

 2020. gada 1. novembris

Īss skaidrojums par būtiskāko:

Kas ir obligācijas?

Obligācijas ir parāda vērtspapīri, ko emitē uzņēmumi, valstis, pašvaldības, lai uz konkrētu laika posmu aizņemtos naudu no ieguldītājiem. Aizņēmuma termiņa beigās obligācijas ir jādzēš, atmaksājot obligāciju pircējiem aizņēmuma pamatsummu. Savukārt obligāciju pircēja ienākumus veido t.s. kupona (procentu) maksājumi - uzņēmuma noteikta un regulāri maksāta fiksēta vai mainīga procentu likme no aizņēmuma pamatsummas.

Vienkāršā valodā — ja Jums pieder uzņēmuma obligācijas, tad uzņēmums  Jums  ir parādā naudu.

Kas ir Slēgta obligāciju emisija?

Slēgta obligāciju emisija nozīmē, ka obligācijas pēc to emisijas netiks pārdotas biržā. Ja Jums radīsies nepieciešamība tās pārdot, tad obligāciju pircējs būs jāmeklē starp kooperatīva biedriem, nevis biržā.

Vērtspapīra nomināls: parāda lielums.

Cik obligācijas var iegādāties: Piesakoties iegādāties obligācijas, jānorāda cik daudz obligāciju vēlaties pirkt, to skaits nevar būt mazāks par vienu.

Vērtspapīra kupons: procentu likme, kuru uzņēmums Jums maksā par Jūsu īpašumā esošo vērtspapīru. Pirmās obligācijas tiks pārdotas ar fiksētu ienesīgumu vai procentu likmi 3% gadā.

Dzēšanas termiņš: datums, kurā uzņēmums Jums izmaksā vērtspapīru nominālvērtību.

Plašāka informācija par LPKS LATRAPS piedāvājumu pieejama zemāk:

LPKS LATRAPS Obligāciju piedāvājuma prospekts;

LATRAPS Obligāciju iegādes rīkojums.

LPKS LATRAPS valdes locekļu apstiprināts Obligāciju prospekta oriģināls ir pieejams LPKS LATRAPS birojā Lietuvas ielā 16a, Elejā, Jelgavas novadā.

LPKS LATRAPS obligāciju emisijas nozīmīgākie datumi:

Publikācija par emisiju

20.09.2018

Publiskā piedāvājuma sākuma datums

08.10.2018

Publiskā piedāvājuma beigu datums

24.10.2018

Norēķinu datums

30.10.2018

Lēmums par darījumu slēgšanu

31.10.2018

Emisijas datums

01.11.2018

Publiskā piedāvājuma termiņi un pieteikšanās obligāciju iegādei:

Lai ieguldītu LATRAPS jāaizpilda un jāiesniedz LATRAPS Obligāciju iegādes rīkojums, to iespējams iesniegt no 8. oktobra – 24. oktobrim. Visos LATRAPS birojos darba laikā, no plkst. 08.30 – 17.00

Rīkojumu var iesniegt arī elektroniski sūtot to uz e-pastu anda@latraps.lv,  apstiprinot rīkojuma nosūtīšanu telefoniski sazvanoties.

Ja radušies jautājumi par LATRAPS obligāciju pieteikumu, aicinām sazināties ar LATRAPS finanšu daļas direktori Andu Ozoliņu zvanot  +371 6302 5898  vai rakstot uz anda@latraps.lv

Cieņā,

Jūsu LATRAPS

Uz ziņu sarakstu