Mans LATRAPS

Paziņojums par LATRAPS Biedru Kopsapulces attālināto norisi

 Elejā, 2021. gada 25. novembrī

PAZIŅOJUMS PAR BIEDRU KOPSAPULCES SASAUKŠANU 

Informējam, ka 2021. gada 16. decembrī plkst. 11.00 attālināti notiks LATRAPS Biedru kopsapulce, vietnē MS Teams.
 
Ievērojot valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un spēkā esošās normatīvo aktu prasības sakarā ar COVID-19 izplatības novēršanu, kopsapulce klātienē netiek organizēta. 

DARBA KĀRTĪBA:  

  1. Gada pārskata apstiprināšana. 

  2. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “LATRAPS” statūtu grozījumu apstiprināšana. 

  3. Citi jautājumi.

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar paziņojumu par LATRAPS Biedru kopsapulci. Materiāli par balsojamajiem Jums tiks izsūtīti š.g. 6. decembrī.
 

Cieņā, 

LPKS LATRAPS
Valdes vārdā   
Valdes priekšsēdētājs 

                                                                  Edgars Ruža  

 

 

Lejupielādei un apskatei pieejams dokuments:

LATRAPS paziņojums par Biedru kopsapulces norisi.pdf