Mans LATRAPS

Plašāks apdrošināmo kultūru klāsts – apdrošina arī kartupeļus!

Mainās tendences – iespēja apdrošināt vēl arī citus kultūraugus.

Tradicionāli, kultūraugu apdrošināšanā, lielākais akcents tiek likts uz lauksaimniecības pamatkultūrām – graudaugiem un rapsi.  Paralēli šo kultūru apdrošināšanai, parādās lauksaimnieku interese apdrošināt arī tādas kultūras kā zālājus sēklas ieguvei, ripsi, sinepes un kartupeļus.

2020. gadā netipisks bija arī postījumu apmērs, tas skāra, gandrīz visas kultūras – sākot ar dažādiem labību veidiem (kvieši, mieži, rudzi, auzas u.c.) un rapsi, visbeidzot ar sinepēm un kartupeļiem. Pērnais gads parādīja, ka apdrošināšana ir būtiska visiem augu veidiem.

 “Izmaksātās atlīdzības par kartupeļiem vien sastādīja 1300% pret iekasētajām prēmijām. Milzīgās izmaksas saistītas ar krusu, kas plosījās Zemgales reģionā.

2020. gadā pirmo reizi apdrošināju savus kartupeļu laukus. Šis, kā izrādās, bija viens no maniem veiksmīgākajiem lēmumiem, jo krusa kartupeļu stādījumus izpostīja apmēram 20ha platībā. Tā kā specializējos agro kartupeļu audzēšanā, tad bija skaidrs, ka esmu zaudējis ne tikai daļu ražas, bet arī labāko tirgus cenu.  

Zaudējumu izvērtēšanu veica eksperts no Vācijas. Patīkami, ka saņēmu arī ieteikumus par turpmāk pielietojamo agrotehniku. Saņemtais atlīdzības apmērs man pilnībā kompensēja ražas zaudējumu un cenas starpību, jo kartupeļus vairs neizdevās pārdot par agro kartupeļu tirgus cenu.  Esmu pilnīgi pārliecināts, ka apdrošināšanu, sadarbībā ar VH, veikšu arī turpmāk.

Latvijas kartupeļu audzētāja pieredze

 

Der zināt!

  • Kartupeļus no VH apdrošināmo risku klāsta iespējams apdrošināt pret tādiem riskiem kā: krusa, vētra, lietusgāzes, kā arī pavasara salnas.

 

  1. Krusa var bojāt lakstus un lapas, kā arī pašus bumbuļus. Rezultātā – aizkavējusies un samazināta raža.
  2. Lietusgāžu rezultātā var tikt aizskalota augsnes virskārta un pastiprināti veidojas zaļie bumbuļi, kuri vairs nav tirgus prece. Kalnaināka reljefa apstākļos kartupeļi var tikt arī pilnībā izskaloti.
  3. Salnas var radīt būtisku kaitējumu kartupeļu audzētājiem, apsalstot kartupeļu lakstiem vai ziediem.