Mans LATRAPS

Būsim uzmanīgi un tālredzīgi savas zemes saimnieki

Aicinām vērst uzmanību uz SIA „ActusQ” veiktajām mārketinga aktivitātēm, lai iegūtu savā īpašumā informāciju par Latvijas zemniekiem piederošo lauksaimniecībā izmantojamo zemi (sk. ŠEIT). Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valde aicina izvērtēt katra zemnieku saimniecības īpašnieka nepieciešamību pēc šāda veida pakalpojumiem, kā arī ņemt vērā šī pakalpojuma sniedzēja SIA „ActusQ” līdzšinējās aktivitātes. Kā zināms, SIA „ActusQ” un tās īpašniece Eva Brante-Nellemanne ir vieni no aktīvākajiem pretiniekiem šobrīd Saeimā skatītajiem grozījumiem likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”. Strādājot ārvalstu investoru interesēs, SIA „ActusQ” šobrīd masu medijos un arī parlamentā izvērš plašu kampaņu, lai panāktu lauksaimniekiem tik svarīgo likuma grozījumu atlikšanu.

Tomēr tajā pašā laikā, caur tādiem uzņēmumiem kā SIA ABM ZEMES-1 līdz SIA ABM ZEME - 10, kuri kopš 2014. gada 29. janvāra pārtapuši par tādiem lauksaimniekiem it kā draudzīgiem uzņēmumiem kā SIA „Kuldīga agro, SIA „Ventas lauki”, SIA „Vidzemes lauki”, SIA „Liepājas graudi”, SIA „Zeme zemīte”, SIA „Ziemeļkursas agro”, SIA „Aizkraukles zemes”, SIA „Rubeņu zemes”, SIA „Sēlijas lauki”, SIA „Rudzāni”, iegādājās gandrīz tūkstoš hektārus lauksaimniecības zemes par tām kopā iztērējot aptuveni 1,1 miljonu eiro (0,8 miljonus latu), savukārt 2013. gadā visas komercsabiedrības iegādājās vēl vairāk kā tūkstošs hektārus zemes, iztērējot vēl aptuveni 1,7 miljonus eiro (aptuveni 1,2 miljoni latu). Arī visās SIA „ABM Invest” dibināto komercsabiedrību valdēs ir Eva Branta-Nellemane, Sergii Cherednychenko un Dmytro Motuzko. Visām SIA naudu nekustamo īpašumu iegādei it kā aizdeva Apvienotajā karalistē reģistrēta komercsabiedrība - CALAROSA HOLDING LTD. Šie ir tikai dažai fakti par SIA „ActusQ” valdes locekles Evas Brantes - Nellemannes papildus darbībām, izmantojot pieejamo informāciju par LR likumdošanu un lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībām.

Neļausim veikliem nekustamā īpašuma spekulantiem iegūt informāciju, lai īstenotu savas biznesa intereses uz lauksaimnieku rēķina!

Aicinām jautājumos, kas saistīti ar atjaunoto informāciju par LIZ platībām Lauku bloku kartēs izmantot interneta vietni, kur iespējams redzēt informāciju par lauksaimniecībā izmantojamajām zemes platībām, kā arī ar neskaidrajiem jautājumiem griezties pie pārbaudīta un uzticama sadarbības partnera t.i. Lauku atbalsta dienesta.

Būsim piesardzīgi savu sadarbības partneru izvēlē!

"Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija"
un
LPKS "LATRAPS"