Mans LATRAPS
Augu aizsardzības līdzekļi

Biathlon 4D

Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, rudzu, tritikāles, ziemas un vasaras miežu un auzu sējumos. Biathlon 4D ir herbicīds, kura sastāvā ietilpst divas darbīgās vielas: tritosulfurons un florasulams.
Tritosulfurons pieder pie sulfonilurīnvielas grupas, florsulams pieder triazolpirimidīna savienojumu grupai. Abu šo darbīgo vielu atšķirīgais iedarbības mehānisms un sinerģija nodrošina augstu efektivitāti pret ļoti plašu divdīgļlapju nezāļu spektru.

Pēc apstrādes ar Biathlon 4D, nezāļu augšana apstājas un tās vairāk nekonkurē ar kultūraugiem pēc barības vielām un ūdens. Nezāļu pilnīga atmiršana notiek vairāku nedēļu laikā. Vislabākā efektivitāte pret nezālēm ir sasniedzama tad, ja apstrādes brīdī tās ir agrās attīstības stadijās un nav lielākas par 3–6 lapām. Herbicīdam Biathlon 4D nepiemīt vērā ņemama augsnes iedarbība, tādēļ nezāles, kas nav sadīgušas, netiks ierobežotas. Biathlon 4D ir sistēmas iedarbības herbicīds, kurš iekļūst augos caur lapām. Biathlon 4D efektivitāti uzlabo virsmas aktīvās vielas.

Parametri

Nosaukums
Biathlon 4D
Apakškategorija
Herbicīdi
Sastāvs
tritosulfurons 714 g/kg; florasulams 54 g/kg
Deva
40-70 g/ha
Kultūraugs
graudaugi
Iepakojums
1.05 kg