Ienākt / reģistrēties

Kā var pievienoties?

Par Biedru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nodarbojas vai gatavojas nodarboties ar rapšu audzēšanu un graudkopību, kā arī atzīst un apņemas pildīt Sabiedrības statūtus. 

Jauno biedru uzņemšanas noteikumus skatīt šeit

Iestāšanās iesniegums juridiskajām un fiziskajām personām pieejams šeit