Mans LATRAPS

Vadība

Kopsapulce

LATRAPS Biedru kopsapulce ir sabiedrības augstākā pārvaldes un lēmējinstitūcija.

Kopsapulce lemj par pašiem būtiskākajiem pārvaldes jautājumiem - padomes ievēlēšanu, gada pārskata apstiprināšanu, pārpalikuma sadali, jaunu biznesa līniju attīstīšanu. 

Kopsapulce sastāv no visiem LATRAPS Biedriem.

Katram Biedram, neatkarīgi no saimniecības lieluma un piederošo paju daudzuma, ir viena balss. Tas dod iespēju ikvienam Biedram vienlīdzīgi ar visiem pārējiem Biedriem piedalīties LATRAPS pārvaldē.

 

  • Kopsapulce notiek:
  • divas reizes gadā - vasarā un ziemā
Padome

LATRAPS Padome pārstāv sabiedrību. Padome tiek ievēlēta no Biedru vidus uz trīs gadiem. Būt Padomes loceklim - tā ir uzticēšanās saņemšana un atbildības uzņemšanās.

LATRAPS Padome ievēlēta 2018. gada vasaras kopsapulcē:  No kreisās puses - Mārtiņš Trons (z/s "Ezerlīči"), Gunvaldis Sproģis (z/s"Joži), Artūrs Akmens (z/s "Laši"), Iveta Grudovska (z/s "Lielvaicēni), Jānis Kaņeps (z/s "Orhidejas"), Eduards Šmits( z/s "Pīlādži"), Ivars Gruduls (z/s "Ābeles"), Māris Bērziņš (z/s "Rīgmaļi") un Valters Bruss (z/s "Strazdi").

 

 

Valde

LATRAPS valde organizē kooperatīva darbu. Valde tiek ievēlēta no LATRAPS darbinieku vidus un apstiprināta Padomē. 

  • Edgars Ruža
  • Valdes priekšsēdētājs
  • Ģirts Ozols
  • Valdes loceklis
Vadības komanda

LATRAPS ikdienas darbības nodrošināšanai un pārstāvībai valde pilnvaro operatīvās darbības direktoru, kas izveido  uzņēmuma daļu vadītāju komandu.