Mans LATRAPS

Vadība

Kopsapulce

LATRAPS Biedru kopsapulce ir sabiedrības augstākā pārvaldes un lēmējinstitūcija.

Kopsapulce lemj par pašiem būtiskākajiem pārvaldes jautājumiem – padomes ievēlēšanu, gada pārskata apstiprināšanu, pārpalikuma sadali, jaunu biznesa līniju attīstīšanu. 

Kopsapulce sastāv no visiem LATRAPS Biedriem.

Katram Biedram, neatkarīgi no saimniecības lieluma un piederošo paju daudzuma, ir viena balss. Tas dod iespēju ikvienam Biedram vienlīdzīgi ar visiem pārējiem Biedriem piedalīties LATRAPS pārvaldē.

 

  • Kopsapulce notiek:
  • vienu līdz divām reizēm gadā
Padome

LATRAPS Padome ievēlēta 2021. gada 15. jūlija kopsapulcē.

No kreisās:  Artūrs Tjušs ( z/s "Meža Grumuži"), Juris Lazdiņš (z/s "Lazdiņi''), Laima Klidziņa (z/s "Klidziņa"), Gunvaldis Sproģis (z/s"Joži), Māris Bērziņš (z/s "Rīgmaļi"), Valters Bruss (z/s "Strazdi"), Artūrs Akmens (z/s "Laši"), Mārtiņš Trons (z/s "Ezerlīči"), Sandris Bēča (LPKS "Durbes grauds").

Valde Vadības komanda

LATRAPS ikdienas darbības nodrošināšanai un pārstāvībai valde pilnvaro operatīvās darbības direktoru, kas izveido  uzņēmuma daļu vadītāju komandu.