Ienākt / reģistrēties

Vadība

Kopsapulce

LATRAPS Biedru kopsapulce ir sabiedrības augstākā pārvaldes un lēmējinstitūcija.

Kopsapulce lemj par pašiem būtiskākajiem pārvaldes jautājumiem - padomes ievēlēšanu, gada pārskata apstiprināšanu, pārpalikuma sadali, jaunu biznesu attīstīšanu. 

Kopsapulce sastāv no visiem LATRAPS Biedriem. Katram Biedram, neatkarīgi no saimniecības lieluma un piederošo paju daudzuma, ir viena balss. Tas dod iespēju ikvienam Biedram vienlīdzīgi ar visiem pārējiem Biedriem piedalīties LATRAPS pārvaldē.

  • Kopsapulce
Valde

LATRAPS valde pārstāv sabiedrību. Valde tiek ievēlēta no LATRAPS darbinieku vidus. Būt Valdes loceklim - tā ir uzticēšanās saņemšana un atbildības uzņemšanās.
 

  • Anda Ozoliņa
  • Valdes locekle
  • Ģirts Ozols
  • Valdes loceklis
  • Edgars Ruža
  • Valdes priekšsēdētājs / Director of the Board
Valdes priekšsēdētājs un vadības komanda

LATRAPS ikdienas darbības nodrošināšanai un pārstāvībai kopsapulce ievēl un pilnvaro valdes priekšsēdētāju. Valdes priekšsēdētājs izveido savu - nozaru vadītāju - komandu.

Padome

LATRAPS Padome pārstāv sabiedrību. Padome tiek ievēlēta no Biedru vidus. Būt Padomes loceklim - tā ir uzticēšanās saņemšana un atbildības uzņemšanās.

LATRAPS Padome:  No kreisās puses - Mārtiņš Trons (z/s "Ezerlīči"), Gunvaldis Sproģis (z/s"Joži), Artūrs Akmens (z/s "Laši"), Iveta Grudovska (z/s "Lielvaicēni), Jānis Kaņeps (z/s "Orhidejas"), Eduards Šmits( z/s "Pīlādži"), Ivars Gruduls (z/s "Ābeles"), Māris Bērziņš (z/s "Rīgmaļi") un Valters Bruss (z/s "Strazdi").