Mans LATRAPS

Aicinām visus lauksaimniekus apsekot sējumus pēc herbicīdu lietošanas!

Aicinām visus lauksaimniekus apsekot sējumus pēc herbicīdu lietošanas un pievērst uzmanību lietoto preparātu efektivitātei!

Attēlā - nezāļu sugas, kurām konstatēta rezistence pret herbicīdiem Latvijā un Latvijai ģeogrāfiski tuvākajās valstīs, un kuru ierobežošanas efektivitātei jāpievērš īpaša uzmanība.

Ja laukā ir konstatētas nezāles, kuras izdzīvojušas pēc apstrādes ar herbicīdiem, un ir pamats aizdomām par rezistenci, apstiprināšanai ir jāveic rezistences pārbaude.

Lūdzam par šādiem gadījumiem ziņot Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centram (LAAPC), sazinoties ar Jevgeniju Ņečajevu (25715601 vai jevgenija.necajeva@laapc.lv ) vai vērsties Agroresursu un ekonomikas institūtā.

Mūsu speciālisti izvērtēs situāciju laukā un ievāks augu/ sēklu paraugus rezistences apstiprināšanai un nodrošinās analīžu veikšanu bez maksas projekta «Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos» ietvaros.

Sīkāk ar informāciju par nezāļu rezistenci pret herbicīdiem var iepazīties LAAPC mājas lapā: http://www.laapc.lv/pakalpojumi/informativie-materiali/