Mans LATRAPS

Atskats uz Bayer Lauku dienu Barkavā!

Barkavā tika aizvadīta Lauku diena sadarbībā ar LPKS “LATRAPS”, SIA “BAYER”, z/s “Silzemnieki”, z/s “Ceļmalas” un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienību.

Lauku dienā bija iespēja apskatīt ziemas kviešu, CL vasaras rapšu, lauku pupu, vasaras kviešu un  miežu sējumus, kā arī ziemas rapšu sējumus.

Paldies visiem, kuri ieradās! Paldies par atsaucību un ieguldīto darbu z/s “Silzemnieki” un z/s “Ceļmalas “ īpašniekiem, kā arī pateicamies LPKS “LATRAPS” tehnikas nodaļai par tehnikas demonstrēšanu.

Lai veiksmīga ražas sezona un uz tikšanos nākamajās Lauku dienās!