Mans LATRAPS

Augšņu agroķīmiskā izpēte un mēslošanas plāns

Augsnes agroķīmiskais sastāvs ir svarīga informācija, kas jāņem vērā  izvēloties audzējamo kultūraugu un plānotu mēslošanas līdzekļu lietošanu. Ja nav veiktas augsnes analīzes, tad var gadīties, ka kultūraugs nespēj pilnvērtīgi izmantot visus ražas iegūšanā ieguldītos resursus. Augšņu agroķīmiskā izpēte jāveic ik pēc 6 gadiem.

Augšņu agroķīmiskā izpēte ir pasākumu komplekss, kas ietver:
1) augsnes paraugu ņemšanas plāna projektu sagatavošanu un augsnes paraugu ņemšanu atbilstoši apstiprinātai metodikai;
2) augsnes paraugu analīzi akreditētā laboratorijā;
3) datorizētu augsnes agroķīmisko analīžu apstrādi un novērtējuma sagatavošanu;
4) digitālās augšņu agroķīmiskās izpētes kartes un agroķīmiskās izpētes lietas sagatavošanu.
 
Ņemot vērā lauksaimnieku interesi par precīzo lauksaimniecību un augšņu agroķīmiskās izpētes rezultātu saņemšanu digitālā formā, dienests praktiski ir gatavs nodrošināt paraugu ņemšanu ar GPS ierīcēm un izsniegt izpētes rezultātus atbilstoši mūsdienu tehnoloģijas iespējām.
 
Gadījumos, kad būs pieteikta paraugu ņemšana ar GPS, klients pēc pieprasījuma varēs saņemt parauga koordinātas parauga ņemšanas kontūra vai GPS gājiena svērtajam viduspunktam, vai pašu kontūru „šeipfailu”. Pēc izvēles informāciju par paraugu ņemšanas vietu ģeotelpisko novietojumu būs iespējams saņemt šādās formās:

1) kontūru saraksts ar atbilstošajām koordinātām (parauga ņemšanas kontūra vai GPS gājiena trajektorijas svērtajiem viduspunktiem,) excel dokumentā;

2) ģeogrāfiskās informācijas datu failu „šeipfaila” formātā ar iepriekš minētajiem datiem, atbilstoši klienta izvēlētajiem datu parametriem (koordinātu sistēma, u.c.). Fails saturēs arī augsnes agroķīmiskās izpētes lietā esošo informāciju;

3) shematisku kontūru izvietojuma karti, ar atbilstošajām koordinātām.
Pieteikties augšņu agroķīmiskajai izpētei iespējams Lielvārdes ielā 36/38, Rīgā vai sev tuvākajās VAAD reģionālajās nodaļās, sīkāka informācija pa telefonu: 67552996.

Pieteikuma veidlapu augšņu agroķīmiskajai izpētei skatīt šeit...

Kultūraugu mēslošanas plānam ir liela nozīme efektīvā saimniekošanā. Lai izstrādātu mēslošanas plānu un aprēķinātu nepieciešamo mēslojuma devu un veidu, jāņem vērā vairāki nozīmīgi faktori:

- audzējamais kultūraugs, plānotās ražas lielums;
- iepriekšējā gadā audzētais kultūraugs;
- augsnes agroķīmiskās īpašības un tajā esošais augu barības vielu nodrošinājums (izmantojot augšņu agroķīmiskās izpētes datus):

Prasības pēc mēslojuma kultūraugiem ir atšķirīgas, un tiem ir nepieciešama sabalansēta mēslošanas sistēma ar optimālu augu barības elementu attiecību, kas nodrošinātu kvalitatīvu un augstu ražas līmeņa ieguvi.

Plānu vēlams izstrādāt visām saimniecībām, kas lieto mēslošanas līdzekļus kultūraugu audzēšanā, bet obligāts tas ir saimniecībām, kuras atrodas īpaši jutīgā teritorijā, kas mēslošanas līdzekļus lieto 20 ha un lielākā platībā, bet augļu un dārzeņu saimniecībām – 3 ha un lielākā platībā.  Īpaši jūtīgās teritorijas ir bijušo Dobeles, Bauskas, Jelgavas un Rīgas rajonu robežās. Mēslošanas plāns jāizstrādā katru gadu un tā kopsavilkums jāiesniedz VAAD līdz 15. maijam.

Mēslošanas plānus, pamatojoties uz augšņu agroķīmisko analīžu datiem var izstrādāt LPKS ”LATRAPS” agronoms Uvis Jaunzemis.

Kontaktinformācija:
uvis@latraps.lv
tel. 20030554