Mans LATRAPS

Bezdarbnieku nodarbināšana lauksaimniecības un zivsaimniecības sektoros

Zemnieku saeima informē par pasākumu, kas piedāvā iespēju nodarbināt bezdarbniekus ar invaliditāti, saņemot Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu. Šobrīd šāds pasākums vēl netiek atbalstīts lauksaimniecības un zivsaimniecības sektoros. Zemkopības ministrija vēlas noskaidrot ieinteresēto lauksaimnieku skaitu, lai ierosinātu grozīt MK noteikumus, tādēļ Zemnieku saeima aicina atbildēt uz dažiem jautājumiem:

1. Vai Jūs vēlētos savā saimniecībā nodarbināt bezdarbnieku ar invaliditāti?
2. Kādā sfērā Jūs darbojaties – lauksaimniecības vai zivsaimniecības?
3. Kādi būtu darbi saimniecībā, kuros tiktu nodarbināti bezdarbnieki ar invaliditāti?

Aģentūra darba devējam nodrošina šādu finanšu atbalstu pasākuma īstenošanai:

- ikmēneša darba algas dotāciju mērķa grupas bezdarbniekam;
- ikmēneša darba algas dotāciju darba vadītājiem;
- vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādei;
- izmaksām par asistentu pakalpojumiem;
- izdevumu segšanai par veselības pārbaužu veikšanu.

Plašāka informācija par pasākumu varat atrast ŠEIT: - 5.pasākums „PASĀKUMS NOTEIKTĀM PERSONU GRUPĀM”.

Atbildes uz jautājumiem Zemnieku saeima gaidīs līdz 17.augustam uz e-pastu: signe.erdmane@zemniekusaeima.lv