Ienākt / reģistrēties

Biežāk uzdotie jautājumi par LATRAPS Obligācijām!

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI PAR LATRAPS OBLIGĀCIJU PIEDĀVĀJUMU!

 

No Jums, LATRAPS Biedriem, esam saņēmuši ievērojamu interesi un būtiskus jautājumus par LATRAPS obligāciju prospektu. Lai palīdzētu Jums izdarīt izvēli - investēt obligācijās, šajā rakstā esam apkopojuši Jūsu biežāk uzdotos jautājumus.

1. Kāpēc LATRAPS emitē obligācijas?

Lēmums izlaist vērtspapīrus, jeb emitēt obligācijas ir rūpīgi pārdomāts un balstīts vairākos svarīgos iemeslos.

  • LATRAPS izmanto dažādus kapitāla avotus, veiksmīgi sadarbojoties ar bankām un līzinga kompānijām. Emitējot obligācijas LATRAPS nodrošina uzņēmuma finanšu plūsmas stabilitāti un mazina tā atkarību no ārējiem finanšu avotiem;

  • LATRAPS Biedru izrādītā interese investēt uzņēmuma attīstībā 2017. gada Kopsapulcē ir viens no būtiskākajiem piedāvājuma izstrādāšanas iemesliem;

  • LATRAPS ir lielākais un stabilākais Latvijas lauksaimnieku uzņēmumus, kas emitējot obligācijas nodrošinās Biedriem stabilu peļņu, labklājību un arī Biedru neatkarību no bankām.

2. Kāda ir peļņa, ko saņems LATRAPS obligāciju turētājs no obligācijas iegādēs brīža līdz to atmaksas termiņam?

Saskaņā ar prospekta apstiprināšanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par procentu ienākumu, kas tiks izmaksāti fiziskajai personai, tiks ieturēts nodoklis 20% apmērā no procentu ienākuma summas. Par procentu ienākumu, kas tiks izmaksāti juridiskajai personai, nodoklis izmaksas vietā ieturēts netiks.

Obligāciju uzkrāto procentu ienākumus aprēķina un izmaksā reizi ceturksnī. Procentu maksājumi sākas ar 2019. gada februāri un tiek veikti reizi ceturksnī (attiecīgi 1. februārī, 1. maijā, 1. augustā un 1. novembrī).

Ņemot vērā, ka var būt gadījumi, kad no procentu ienākuma ir nepieciešams ieturēt nodokli. LPKS LATRAPS  izmaksas datumu noteiks ne ātrāk kā otrajā darba dienā un ne vēlāk kā trešajā darba dienā pēc aprēķina datuma.

Tātad IIN no kapitāla pieauguma jeb par saņemtiem % par obligācijām, LPKS LATRAPS ieturēs no izmaksājamās summas obligāciju īpašniekam Biedram, ja Biedrs ir fiziska persona. Pēc piemēra:

Aprēķini un grafiks sastādīti no 2019. gada līdz 2020. gadam, ja tiek iegādātas 10 obligācijas.


 

3. Vai ir noteikts ierobežojums, cik obligācijas var iegādāties viens Biedrs?

Minimālais obligāciju skaits, ko var iegādāties viens Biedrs ir viena, taču maksimālais obligāciju daudzums nav ierobežots.

(Pirmajā eksperimentālajā obligāciju emisijā tiek izlaistas 1000 obligācijas, lielākas intereses gadījumā iespējams papildus obligāciju emitēšana.)

4. Vai LATRAPS obligācijas var iegādāties jebkurš?

Šī ir slēgtā obligāciju emisija, kas nozīmē, ka obligācijas ir ekskluzīvi pieejamas tikai  LATRAPS Biedriem.

5. Kad LATRAPS obligācijas var iegādāties un cik ilgi šis piedāvājums būs pieejams?

Obligācijas var iegādāties tagad un to iespējams izdarīt tikai obligāciju prospektā noteiktajā publiskajā piedāvājuma termiņā no 8. oktobra - 24. oktobrim.

6. Vai obligācijas būs iespējams iegādāties arī nākamgad?

Šī ir pirmā, eksperimentālā obligāciju emisija. No Biedru intereses un iegādāto obligāciju daudzuma šajā gadā būs atkarīgs vai un cik lielā apmērā LATRAPS turpinās emitēt obligācijas turpmāk.

7. Vai Biedram iegādājoties obligācijas iespējams ieguldīto naudu no LATRAPS saņemt pirms 2020. gada novembra?

Šāda opcija nepastāv. Gadījumos, kad Biedram nepieciešams saņemt atpakaļ obligācijās ieguldīto summu viņam pašam  Biedru vidū jāmeklē potenciālais obligāciju atpircējs.

Plašāka informācija par LPKS LATRAPS piedāvājumu pieejama zemāk:

LPKS LATRAPS Obligāciju piedāvājuma prospekts;

LATRAPS Obligāciju iegādes rīkojums.

LPKS LATRAPS valdes locekļu apstiprināts Obligāciju prospekta oriģināls ir pieejams LPKS LATRAPS birojā Lietuvas ielā 16a, Elejā, Jelgavas novadā.

LPKS LATRAPS obligāciju emisijas nozīmīgākie datumi:

Publikācija par emisiju

20.09.2018

Publiskā piedāvājuma sākuma datums

08.10.2018

Publiskā piedāvājuma beigu datums

24.10.2018

Norēķinu datums

30.10.2018

Lēmums par darījumu slēgšanu

31.10.2018

Emisijas datums

01.11.2018

Publiskā piedāvājuma termiņi un pieteikšanās obligāciju iegādei:

Lai ieguldītu LATRAPS jāaizpilda un jāiesniedz LATRAPS Obligāciju iegādes rīkojums, to iespējams iesniegt no 8. oktobra – 24. oktobrim. Visos LATRAPS birojos darba laikā, no plkst. 08.30 – 17.00

Rīkojumu var iesniegt arī elektroniski sūtot to uz e-pastu anda@latraps.lv, apstiprinot rīkojuma nosūtīšanu telefoniski sazvanoties.

Ja radušies jautājumi par LATRAPS obligāciju pieteikumu, aicinām sazināties ar LATRAPS finanšu daļas direktori Andu Ozoliņu zvanot  +371 6302 5898  vai rakstot uz anda@latraps.lv

 

Cieņā,

Jūsu LATRAPS

 

 

Uz ziņu sarakstu