Mans LATRAPS

Herbicīdi ziemas rapša sējumos – pēc rapša sadīgšanas

Ņemot vērā nepastāvīgos laika apstākļus, lielo salmu masu un straujo rapša dīgšanu, ir grūti veikt ziemas rapša sējumu apstrādi pirms sadīgšanas. Tāpēc vēlreiz gribam atgādināt par piemēroto, Latvijā reģistrēto produktu lietošanu un devām!

Butizāns Star (metazahlors 333 g/l, kvinmeraks 83 g/l) – 2,0 – 3,0 l/ha
Butizāns 400 (metazahlors 400 g/l) – 2,5 l/ha
Sultāns (metazahlors 500 g/l) – 2,0 l/ha

Visu trīs produktu pamatā ir darbīgā viela METAZAHLORS, kura raksturojas ar ļoti spēcīgu augsnes iedarbību un arī nelielu iedarbību caur lapām. Butizānam Stāram klāt ir arī otra darbīgā viela KVINMERAKS, kas uzlabo produkta efektivitāti uz ķeraiņu madaru. Produkti ir lietojami gan tūlīt pēc sējas, gan arī pēc rapša sadīgšanas, tomēr jāatceras, ka nezālēm nevajadzētu būt lielākām par dīgļlapu attīstības stadiju.

Šogad Latvijā ir reģistrēts arī jauns produkts FOX 480 (bifenokss 480 g/l). Herbicīds ir īpašs, jo ierobežo arī tīruma zvēri, kā arī dažas citas nezāles. Produktam nav augsnes iedarbības. Nedrīkst veidot tvertnes maisījumus (lietojams viens pats), rapsis nedrīkst būt stresa stāvoklī (pārlieku liels sausums, mitrums, kaitēkļu bojājumi).
Īpaši labu rezultātu sasniegšanai, ražotājfirma iesaka lietot SULTĀNU (1,5 – 2,0 l/ha) tūlīt pēc sējas vai arī pēc rapša sadīgšanas un FOX 480 (0,75 l/ha) rapša 3-6 lapu stadijā. Ņemot vērā preparātu dažādos iedarbības veidus, tiek panākta ļoti laba nezāļu kontrole!


Sagatavoja: LPKS "LATRAPS" agronoms - konsultants Ģirts Ozols