Mans LATRAPS

Iesaka LATRAPS agronomi: pirmsjāņu darbi

Ceram, ka visu Latviju vienmērīgi noklājis audzelīgs lietus, un ka tas vēl turpināsies, jo dažās vietās sausums jau atstājis nepatīkamas sekas. Pirmais darbs – slāpekļa papildmēslojums vasarājos, jo daži lauki jau sauc pēc papildus barības.  Ziemas kviešos šis ir īstais brīdis papildmēslojumam augstu graudu kvalitatīvo rādītāju nodrošināšanai.

Kā” Lauku dienās” Vecaucē apstiprināja LLU zinātnieki, augstas graudu kvalitātes nodrošināšanai – labam lipeklim un proteīnam, nepieciešami vismaz  30 kg N uz hektāra. Tāpat „Lauku dienās” apstiprinājās mūsu ieteikumi – agros pavasaros plānoto slāpekļa papildmēslojumu lietderīgi sadalīt vairākās daļās, kas nodrošinātu mazākus izskalošanās riskus un pilnvērtīgāku slāpekļa uzņemšanu tieši tajos brīžos, kad augs to spēj. 

Lai gan vasarāji kopumā cietuši no sausuma, tie izskatās veselīgi, un iespējams, būs vajadzīgs tikai viens pamatsmidzinājums ar fungicīdu tuvāk vārpas veidošanās fāzei pa pilnvērtīgi izveidojušos karoglapu. Tāpat vēl var nesteigties ar augšanas regulatora smidzinājumu, jo lietots nelabvēlīgos apstākļos – tātad arī ilgstoša sausuma laikā, augšanas regulators var atstāt negatīvu ietekmi uz augiem.
Lauku pupas ir dažādās attīstības fāzēs.

Liela daļa agri sēto pupu lauku jau ir saņēmuši fungicīda devu, lai ierobežotu dažādās lapu plankumainības. Citos laukos pupas vēl nav plankumainību skartas. Saimniekiem jāturpina pupu laukus apsekot, lai vajadzības gadījumā var veikt fungicīda smidzinājumu, kā arī  lapušu savairošanās gadījumā pievienot Proteus 110 OD (skatīt iepriekšpublicēto informāciju par atļautajām devām un lietošanas laiku pupu laukos!)

 

 

Auglīgus un audzelīgus Līgo svētkus vēlot,

LATRAPS agronomi