Mans LATRAPS

Lai krusa un vētras nebaida!

Vēl ir iespēja apdrošināt sējumus līdz 30.jūnijam!

Apdrošināšanas nozīme nav mērāma tikai tajā, cik bieži iestājas polisē iekļautie riski. Drīzāk tieši tad, kad notiek, kas negaidīts un apzināmies, ka esam bijuši tālredzīgi, lai maksimāli nodrošinātos. Piemēram, tikai pērn, lielākā izmaksātā atlīdzība par laikapstākļu radītajiem bojājumiem sējumos Zemgales reģionā bija 150 000 eiro, vēl dažās saimniecībās Kurzemē ražas zaudējumi sasniedza 60 000 eiro apmēru. Zaudējumu sedza apdrošinātājs. Tomēr atlīdzinātajiem zaudējumiem nav jābūt mērāmiem desmitos tūkstošos eiro, lai tie būtu uzskatāmi par nozīmīgiem. Saimniecībai ar sējplatību 20 hektāri, izmaksātā atlīdzība turpat 9 000 eiro apmērā arī ir būtisks atbalsts. Vēl apmierinātākas var būt saimniecības, kuras slēdz apdrošināšanas polises un tajā pat laikā veiksmīgi visu izaudzēto ražu nogādā zem jumta.

Daudz zemnieki ziemā ir veikuši rapšu ražas fiksāciju. Šobrīd sējuma stāvoklis izskatās ļoti labs un apdrošināšana pret krusu šajā gadījumā varētu būt kā papildus drošības garants.

            Lauksaimniek, aicinām arī Tevi apdrošināt sējumus pret būtiskāko laikapstākļu radītajiem ražas zudumiem! 

Pieejamie SECUFARM®LV produktu veidi:

  • SECUFARM®LV 1 – aizsardzība pret krusas risku

  • SECUFARM®LV 3 – aizsardzības pret krusas, vētras un lietusgāžu  riskiem

Apdrošināmie kultūraugi:

  • labības

  • eļļas augi

  • pākšaugi

  • kartupeļi

  • kukurūza

Atbildības sākums un beigas:

  • Krusa - atbildība sākas ar sēju un beidzas ar ražas novākšanu, vēlākais 15.novembrī

  • Vētra un lietusgāzes - atbildība sākas ar sēju un beidzas ar pilngatavības sākumu (BBCH-89)

Hektāravērtība*

Tie ir plānotās ražas ieņēmumi no viena hektāra.
Hektārvērtība veido apdrošinājuma summu. Balstoties uz to, zaudējumu gadījumā, tiek izmaksāta atlīdzība.
Katram audzētajam kultūraugam un/vai katram apdrošinātajam laukam nosaki hektārvērtību pats!
*(“Vereinigte Hagel” ir tiesīgs noteikt minimālo un maksimālo hektārvērtību)

Zaudējumu pieteikšana

Zaudējumi jāpiesaka 3 darba dienu laikā aģentūrā “VH Latvija” vai savam apdrošināšanas pārstāvim.

Apdrošināšanas pieteikuma forma šeit!

Kontaktinformāciju atradīsiet šeit!