Mans LATRAPS

"LATRAPS" kļūst par vadošo "Latvijas Piens" dalībnieku

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “LATRAPS”, iegādājoties Maksātnespējīgās LPPKS “Trikāta” piederošās 53,66% kapitāldaļas kļūst par vadošo piena pārstrādes uzņēmuma SIA “Latvijas Piens” dalībnieku ar 73,28% kapitāldaļu.  Pārējiem līdzšinējiem īpašniekiem piensaimnieku kooperatīvam “Dzēse” pieder 20,84% un Vidzemes graudkopības kooperatīvam “VAKS” 5,88% kapitāldaļu.  

Maksātnespējīgās LPPKS “Trikāta” administratore Rudīte Klikuča:

“2016. gada 30. martā ir noslēgts līgums par Maksātnespējīgās LPPKS “Trikāta” īpašumā esošo SIA “Latvijas Piens” kapitāldaļu un prasījuma tiesību pret uzņēmumu pārdošanu Latvijas lauksaimnieku kooperatīvam “LATRAPS” par 512 tūkstošiem eiro Pieņemot lēmumu, protams, primāri bija jāņem vērā LPPKS “Trikāta” kreditoru intereses, tomēr centāmies rast risinājumu, kas vienlaicīgi nodrošinātu arī nepārtrauktu SIA “Latvijas Piens” darbību. Jau janvārī publiski tika izsludināta iespēja pieteikties uzņēmuma kapitāldaļu iegādei. Sludinājumā noteiktajā termiņā pieteicās četri pretendenti, taču trīs no pretendentiem savus piedāvājumus atsauca. Vienīgi LPKS “LATRAPS” savu saistošo piedāvājumu uzturēja, izvērtējot LPKS “LATRAPS” piedāvājumu atbalstīja vairākums balstiesīgo LPPKS “Trikāta” nenodrošināto kreditoru, kā arī nodrošinātais kreditors AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" . Nešaubos, ka dotajā situācijā šis ir labākais iespējamais risinājums visām iesaistītajām pusēm, tas rada iespēju SIA “Latvijas Piens” turpināt darbību, jo pretējā gadījumā, ja uzņēmums kļūtu maksātnespējīgs, LPPKS “Trikāta” visdrīzāk no SIA “Latvijas Piens” kapitāla daļu realizācijas un prasījuma tiesībām nesaņemtu nekādus naudas līdzekļus.

Edgars Ruža, „LATRAPS” ģenerāldirektors:

“LPKS “LATRAPS” SIA “Latvijas Piens” dalībnieku struktūrā iesaistījās 2014. gadā, investējot vienu miljonu eiro. SIA “Latvijas Piens” tālāku attīstību apgrūtināja piena pārstrādes nozarē ieilgusī krīze un lielākā akcionārā LPPKS “Trikāta” maksātnespēja. Visu šo laiku jau esam atbalstījuši SIA “Latvijas Piens” attīstību un, kļūstot par vadošo dalībnieku, esam apņēmības pilni veikt tālākas investīcijas uzņēmuma attīstībā. Pēdējo 12 mēnešu laikā uzņēmuma SIA „Latvijas Piens” vadība ir spējusi reorganizēt darbību, fokusējoties uz siera ražošanu un guvusi pirmos panākumus eksporta tirgos. Taču krīze piena nozarē, kas saistīta gan ar Krievijas embargo, gan Eiropas piena ražošanas kvotu sistēmas atcelšanu, gan globālo piena produktu pārprodukciju, diemžēl, nav beigusies. Mēs ticam SIA “Latvijas Piena” tālākas izaugsmes potenciālam, bet apzināmies, ka ceļš būs sarežģīts un ar daudziem izaicinājumiem.“

Māris Petrēvics, piensaimnieku kooperatīva “Dzēse” valdes priekšsēdētājs, “Latvijas Piens” dalībnieks kopš uzņēmuma veidošanas:   

““LATRAPS” dalība uzņēmumā ir apliecinājums, ka graudkopības un piena nozare var saliedēties smagu krīžu risināšanai. Apziņa, ka jaunam uzņēmumam būs nepieciešamas papildus investīcijas darbības attīstīšanai man bija jau pirms krīzes iestāšanās 2014. gadā. Globālā krīze, kas ieilgusi, neļauj rast līdzekļus piena kooperatīva iekšienē, tāpēc piensaimnieku vārdā esmu pateicīgs, ka investīciju problēmas risināšanu ir uzņēmies kooperatīvs “LATRAPS”, kas faktiski nozīmē, ka mums būs sava piena pārstrādes rūpnīca.”

Juris Cīrulis, saimniecības “Mežacīruļi” īpašnieks:

“Tagad esmu piena piegādātājs uzņēmumam SIA “Latvijas Piens”, jo “LATRAPS” iesaistīšanās piena iepirkuma garantēšanā man deva drošības sajūtu. Uzņēmuma  attīstības plāni atbilst manai izpratnei par piensaimniecības nākotni Latvijā. Tam jāvieno spēcīgie piena ražotāji. Vietējā problēma ir lielā sadrumstalotība piena pārstrādē. Pārstrādei jākonsolidējas. Diemžēl arī kooperācija ir neattīstīta, tāpēc neesam tik stipri kā varētu būt. To saskata arī Zemnieku saeima, kas tagad aktivizē konsolidācijas jautājumus. Redzu, ka SIA “Latvijas Piens” ir potenciāls piesaistīt daudz vairāk piena ražotāju, tā apliecinot jau nosaukumā ielikto jēgu, kam var sekot sekmīga attīstība.”

Anita Skudra, “Latvijas  Piens” valdes priekšsēdētāja:

“Esmu gandarīta, ka Maksātnespējīgās LPPKS “Trikāta” administratore ir pieņēmusi atbildīgu lēmumu, kas uzņēmuma tālākai darbībai ir vitāli nozīmīgs. Savlaicīgs lēmums, kura rezultātā LPKS “LATRAPS” kļūst par SIA “Latvijas Piens” vadošo dalībnieku, ļaus turpināt uzsākto uzņēmuma attīstību. Tieši pateicoties LPKS “LATRAPS” palīdzībai piena iepirkumu nodrošināšānā, kopš pagājušā gada novembra SIA “Latvijas Piens” ir izdevies dubultot siera ražošanas apjomu.

SIA “Latvijas Piens” ir to četru Latvijas uzņēmumu vidū, kas sertificēti darbībai Ķīnas tirgū, 2015. gadā SIA “Latvijas Piens” ieguvis arī starptautiski elitāro britu mazumtirdzniecības uzņēmumu asociācijas (British Retail Consortium - BRC) standarta sertifikātu, kas ļauj konkurēt Eiropas Savienības tirgos.  Tomēr jāuzsver, ka attīstības iespējas uzņēmumam ir tieši atkarīgas no tā dalībnieku atbalsta un investīcijām, jo uzņēmumam nepieciešami resursi vēl citu valstu sertifikācijas nodrošināšanai, jaunu produktu izstrādei un eksporta tirgu apgūšanai. Tās ir ievērojamas investīcijas, bez kurām piena nozares krīzes situācijā mērķtiecīga tālāka attīstība nav iedomājama.”