Mans LATRAPS

LATRAPS lauku dienās prognozē ražas lielumu

Paldies visiem par atsaucību un dalību LATRAPS Lauku dienās! Tiem, kas klātienē kuplināja pasākumu, pašiem bija iespēja noskaidrot visus interesējošos jautājumus, tāpēc šoreiz īss kopsavilkums tiem, kuri nevarēja piedalīties.

Līga Ruža atgādināja nedaudz piemirsto, taču katram agronomam labi zināmo ražas lielumu prognozējošo formulu. Proti, tā kā līdz kulšanai vēl vismaz mēnesis, bet trakoti gribas zināt, kāds būs birums, var saskaitīt ražu veidojošos struktūrelementus.  Pirmkārt, jāuzskaita, cik ir produktīvo vārpu uz viena kvadrātmetra (orientējošais lielums LATRAPS demolaukos bija no 650 – 750). Tālāk jāsaskaita vārpiņu skaits vienā vārpā (vidēji no 14 līdz 18). Pieņemot, ka vidēji vienā vārpiņā ir divi graudi, iegūstam graudu skaitu no vienas vārpas. Sareizinot ar vārpu skaitu no kvadrātmetra un tālāk arī no viena hektāra, iegūsim graudu skaitu no hektāra. Lai iegūtu tonnas no hektāra, rēķinā jāiekļauj tāds termins kā 1000 graudu svars. Jāņem vērā, ka šis rādītājs gan dažādām šķirnēm, gan atšķirīgās sezonās mēdz būt svārstīgs. Taču aprēķinu vienkāršošanai pieņemam divus lielumus – sausākās un barības vielām trūcīgākās sezonās vidēji 1000 graudu svars ziemas kviešiem būs ap 40 gramiem, tad rupjiem kviešu graudiem 1000 graudu svars sasniegs 50 gramus.

Piemērs aprēķinam ar vidējiem rādītājiem:

700 vārpu uz m2 X 30 graudi vārpā X 45 grami= 945 g/m2,

tātad potenciālā raža no ha 9,45 t

 

Vai visām šķirnēm ir vienāds potenciāls? Tā kā ziemošanas apstākļi šogad bija ļoti labi, pārziemojošo augu skaits visām šķirnēm ir apmēram līdzīgs, nedaudz atšķiras cerošanas koeficienti. Taču zināmu pārsteigumu gan daba radījusi, proti, atsevišķām šķirnēm demolaukā novērojamas tukšas vārpiņas. Tātad,  lai arī vārpu skaits ir pietiekams, graudu skaits vārpā dažādām šķirnēm var stipri atšķirties. Acīmredzot ilgstošais sausums līdz Jāņiem veicis nepatīkamas korekcijas. Protams, vēl ļoti grūti prognozēt graudu raupjumu, kurš ir būtisks rādītājs ražas lielumam.

Kura ziemas kviešu šķirne šogad izskatās pārāka? Pagaidām nav tādas vienas favorītes – labs ražas potenciāls ir gan’ Ceylon’, gan ‘Skagen’, gan ‘Olivin’. Vairākas šķirnes nav izturējušas pērkona lietusgāzes un stipru vēju,  tostarp ‘Edvins’.  Zemniekiem iesakām tomēr riskus sadalīt un izvēlēties vairākas šķirnes.

Līdzīga situācija ir ar dažādajiem rapšu hibrīdiem – ražas potenciāls pagaidām izskatās ļoti augsts. Vairāki hibrīdi saveldrējušies, taču pagaidām nav iespējams pateikt, kādu konkrēto iemeslu dēļ. Cēloņi varētu būt vairāki – piemēram, slimību izplatība, vai vecākas selekcijas hibrīdi nav piemēroti tik intensīvai mēslošanai un augstu ražu ieguvei.

Kuru ziemas rapšu hibrīdu izvēlēties? Izvēle ir ļoti plaša, LATRAPS rudens sējai piedāvā gan līnijšķirnes, gan hibrīdus ar labu ziemcietību un augstu ražas potenciālu. Demolaukā vizuāli izcēlās ‘Visby F1’,’Avatar F1’,’Triangle F1’,’PR44D06 F1’,  jaunais puspundurhibrīds „DK Severnyi F1’, taču vai starp hibrīdiem būs būtiskas ražas un eļļas satura atšķirības, redzēsim rudenī.

Mūsu sadarbības partneri -  BASF un BAYER pārstāvji, vērtējot sezonu no savas puses, akcentēja vairākās būtiskas šīs sezonas atšķirības.  Garais, rēnais un mitrais pavasaris veicināja  augu augšanu augumā, tāpēc atsevišķām šķirnēm bija nepieciešama trīsreizēja augu augšanas regulatora lietošana. Līdzīgi ar fungicīdiem – šosezon optimāla bija vismaz divreizēja, vai pat trīsreizēja lietošana. Nepatīkamus pārsteigumus šogad sagādāja dzeltenā rūsa, kuras postīgumu nevarēja apturēt tur, kur tā jau bija paspējusi izplatīties.