Mans LATRAPS

Latvijas Dzelceļš pārrunā sadarbību ar graudkopības līderi LATRAPS

Turpinot strādāt pie iekšzemes pārvadājumu attīstības, VAS Latvijas dzelzceļš prezidents Edvīns Bērziņš un SIA LDZ Cargo loģistika vadība šonedēļ tikās ar vienu no lielākajiem iekšzemes pārvadājumu pakalpojumu izmantotājiem – Lauksaimniecības pakalpojumu sabiedrību (LPKS) LATRAPS.

Pagājušajā sezonā uzņēmums pa Latvijas dzelzceļa infrastruktūru pārvadājis ap 7400 vagonu jeb 500 000 tonnu graudu. LATRAPS vadītājs Edgars Ruža uzver – kaut arī pērn graudu kravu bijis par aptuveni 30% vairāk nekā iepriekšējos gados, arī ar šo apjomu kopīgiem spēkiem veiksmīgi tikts galā. E.Ruža arī uzsvēra, ka pēdējos gados ļoti augsti vērtē un ir apmierināts ar sadarbību ar Latvijas dzelzceļu.

Arī Latvijas dzelzceļa prezidents Edvīns Bērziņš uzteica līdzšinējo sadarbību, uzsverot, ka īpaši patīkami ir strādāt ar partneriem, kuri savlaicīgi informē gan par savām iecerēm un kravu apjomiem, gan kopīgi risnāmajiem jautājumiem, kā to dara LATRAPS. Bērziņš aicināja uzņēmumu arī turpmāk būt tikpat aktīviem, kā arī iepazīstināja ar SIA LDZ Cargo loģistika turpmāko darbību, nodrošinot efektīvu “vienas pieturas aģentūras” loģistikas pakalpojumu sniegšanu tieši šādiem klientiem, kāds ir Latvijas lielākais graudu ražotājs un citi iekšzemes pārvadājumu izmantotāji.

Tikšanās laikā Latvijas dzelzceļš un LATRAPS pārrunāja virkni konkrētu jautājumu, kuriem ilgtermiņā rodams risinājums efektīvākai kravu pārvadājumu nodrošināšanai lauksaimniecības kravu jomā. Tostarp apspriesti aktuālie jautājumi Aizkraukles, Daugavpils, Elejas u.c. stacijās.

LATRAPS akcentēja, ka saskata labas sadarbības iespējas kravu pārvadājumu organizēšanā pa dzelzceļu ar citu nozaru – piemēram, koksnes ražotāju, - uzņēmumiem. Tostarp uzņēmuma skatījumā apsverama ir Edvīna Bērziņa izteiktā ideja par kravu “pagalmu” veidošanu dzelzceļa nodalījuma joslās, nozaru uzņēmumiem kopīgi sedzot ar to darbību saistītās izmaksas. Vienlaikus uzņēmumi apsprieda iespēju strādāt pie visām nozarēm izdevīgu risinājumu ieviešanas, veidojot kopīgas darba grupas ar Zemkopības ministriju tās lauksaimniecības atbalsta programmu izstrādes gaitā, tādējādi uzlabojot saražotās lauksaimniecības produkcijas nogādāšanu pie klientiem un vienlaikus veicinot kopējo ekonomisko aktivitāti Latvijas reģionos.

E.Bērziņš, atkārtoti uzsverot Latvijas dzelzceļa ieinteresētību iekšzemes pārvadājumu attīstībā, aicināja LATRAPS kā nozares līderi uzņemties iniciatīvu un aktualizēt šādas attīstības perspektīvas arī citos lauksaimnieku sadarbības formātos gan graudkopības nozarē, gan plašākā lokā.  

LATVIJAS Dzelzceļnieks nr. 18; 2016. gada 12. maijs