Mans LATRAPS

Projekts “Jaunietis – nākotnes saimnieks videi draudzīgā un bioloģiski daudzveidīgā lauku saimniecībā”

PROJEKTS “JAUNIETIS – NĀKOTNES SAIMNIEKS VIDEI DRAUDZĪGĀ UN BIOLOĢISKI DAUDZVEIDĪGĀ LAUKU SAIMNIECĪBĀ” 

Projekta realizācijā tika iesaistīti trīs Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas biedri – graudu nozares kooperatīvi – lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība LPKS “Durbes grauds”, LPKS “LATRAPS” un LPKS “VAKS”, kuru darbības teritorijā attiecīgi – Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē tika realizēti vienas dienas pasākumi jeb darbnīcas. Pasākumu ietvaros pirmajā dienas pusē kooperatīvu atrašanās vietās – Durbē, Elejā un Valmierā tika organizētas un vadītas trīs dažādas praktiskās darbnīcas, kuru laikā ar lauksaimniecību saistīto profesionālo vidējo izglītības iestāžu audzēkņi tika izglītoti par vides un dabas resursu atbildīgu izmantošanu, kā arī sniegta iespēja apmeklēt kooperatīvu biedru saimniecības, kurās jau šobrīd strādā domājot par dabas resursu atbildīgu izmantošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aprites ekonomiku saimniekojot laukos.

Kopumā visās trīs darbnīcās piedalījās 150 audzēkņi: 25 jaunieši no Kandavas lauksaimniecības tehnikuma un 25 no tā Cīravas filiāles Durbē, 25 jaunieši no Bulduru dārzkopības vidusskolas un 25 audzēkņi no Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines filiāles Elejā, kā arī 50 jaunieši no Smiltenes tehnikuma Valmierā.

 

Kad kooperatīva LATRAPS biedriem organizējam teorētiskās un praktiskās apmācības par zemes apsaimniekošanu, ļoti lielu uzsvaru liekam uz ekoloģiju. Esam gandarīti, ka Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas īstenotā projekta ietvaros jauniešiem, kuri ir topošie lauksaimnieki un speciālisti, varam sniegt zināšanas par videi draudzīgu saimniekošanu. 

Līga Ruža, kooperatīva “LATRAPS” klientu vadības direktore, agronome-eksperte.

Lauksaimniecība ir viena no tām nozarēm, kurā stingri jāievēro vides prasības un videi draudzīga saimniekošana, ko periodiski atgādinām arī saviem vairāk nekā tūkstotim kooperatīva “LATRAPS” Biedriem. Tāpēc ar prieku atsaucāmies un iesaistījāmies Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas piedāvājumam projekta ietvaros izglītot jauniešus par šo nozīmīgo tēmu, jo esam sociāli atbildīgi, lai arī nākotnē Latvijas lauki, lauku vide un daba kopumā, kurā saimniekos jaunie lauksaimnieki, saglabātos maksimāli tīra. Lieliski, ka jauniešiem bija iespēja doties arī uz kooperatīva “LATRAPS” biedra saimniecību “Rudeņi”, kur topošie nākotnes saimnieki iepazinās ar saimniekošanu bioloģiski daudzveidīgā lauku saimniecībā, kura saimnieko vairākās nozarēs – piena lopkopībā, graudkopībā un lauksaimniecības pakalpojumu sniegšanā. Uzskatu, ka šāda un līdzīga rakstura izglītojošus seminārus vajadzētu organizēt biežāk, lai jaunieši, dodoties ārpus savām skolas telpām, izprastu, izvērtētu un gūtu ne tikai teorētisku, bet arī praktisku pieredzi par saimniekošanas tendencēm laukos šobrīd un turpmāk. 

Rūdolfs Jaks, kooperatīva “LATRAPS” agronoms-konsultants.

 

Plašāk par projektu