Mans LATRAPS

LPKS LATRAPS iekļauts Padziļinātās sadarbības programmā

Padziļinātās sadarbības programma ir izveidota ar mērķi veicināt ciešāku un efektīvāku sadarbību starp nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju, mazinot administratīvo slogu. Programmas dalībniekiem tiek atvieglota komunikācija ar VID un konsultāciju saņemšana, iespēja ātrāk saņemt pievienotās vērtības nodokļa atmaksu, atvieglotas muitas procedūras u.c. priekšrocības.

Lielākais LATRAPS ieguvums no dalības programmā ir iespēja izmantot pievienotās vērtības nodokļa nodrošinājuma atbrīvojumu 100 % apmērā darījumiem ar naftas produktiem, kas iespējams tikai programmas dalībniekiem.

Šobrīd padziļinātās sadarbības programmā pavisam iekļauts 51 uzņēmums.

Lai nodokļu maksātājs tiktu iekļauts "baltajā sarakstā", tam jāatbilst vairākiem pamatkritērijiem: saimnieciskā darbība tiek veikta ilgāk nekā 3 gadus, vidējais neto apgrozījums ir ne mazāks kā 4 200 000 EUR, nav nodokļu parādu un nav sākts maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, kā arī nav administratīvu sodu, kas attiektos uz nodokļu saistībām. Lai tiktu iekļauts "baltajā sarakstā", gada laikā pirms pieteikuma iesniegšanas nodokļu maksātājs nedrīkst būt veicis darījumu vai darījumus, kuru kopējā summa pārsniedz 1 500 EUR, ar tādu nodokļu maksātāju, kuram VID apturējis saimniecisko darbību.

Uzņēmuma iekļaušana padziļinātās sadarbības programmā viennozīmīgi apliecina arī uzņēmuma uzticamību un godprātīgumu pret pienākumiem un valsti.