Mans LATRAPS

LPKS "LATRAPS" pievienojies memorandam "Godīgs eiro ieviesējs"

Gatavojoties eiro ieviešanai Latvijā, 12. jūlijā LPKS „LATRAPS” pievienojās Latvijas uzņēmēju iniciatīvai – memorandam „Godīgs eiro ieviesējs”. Memorands tapis pēc uzņēmēju iniciatīvas, lai veicinātu godprātīgu un caurskatāmu eiro ieviešanu Latvijā, aicinot veikt pareizu un precīzu cenu pārrēķinu un norādīšanu pirms un pēc eiro ieviešanas.

Kooperatīva „LATRAPS” 13 gadu ilgā darbība ir balstīta uz tādām vērtībām kā: godīgums, atklātums un sociālā atbildība. Līdz ar to godprātīga eiro ieviešana, ievērojot patērētāju un tajā skaitā arī zemnieku intereses, ir svarīgs jautājums arī LATRAPS. Pievienošanās memorandam nozīmē ne tikai apņemšanos ievērot godīgus principus, bet arī morālu atbildību pret sabiedrību, saņemot uzticības garantu eiro ieviešanas procesā. LATRAPS ir viens no tiem Latvijas uzņēmumiem, kas iesaistījies kopējā sabiedrības informēšanā par pāreju uz vienotu Eiropas valūtu.

Latvijas pievienošanās eirozonai neradīs būtiskas izmaiņas kooperatīva darbā, jo jau vairākus gadus norēķinos tiek izmantotas abas valūtas, kā lati, tā eiro. Tas saistīts ar lielo lauksaimniecības produkcijas eksporta apjomu un darījumos dominējošo eiro valūtu. Eiro izmantošana LATRAPS nozīmē iespēju racionālāk un efektīvāk nodrošināt savu biedru intereses, mazinot tādu risku iespējamību kā, piemēram, valūtas kursa svārstības, devalvācija utt.

Sadarbības memorands „Godīgs eiro ieviesējs” noslēgts starp valdību, uzņēmumiem un tos pārstāvošajām organizācijām. Memorandam aicināts pievienoties ikviens godīgais uzņēmējs, lai mazinātu sabiedrībā pastāvošās bažas par iespējamo eiro ieviešanas izmantošanu negodprātīgai cenu celšanai. Šobrīd iniciatīvā iesaistījušies vairāk kā 30 uzņēmumi un 7 organizācijas.