Mans LATRAPS

Nākamās sezonas gaidās!

 

NĀKAMĀS SEZONAS GAIDĀS!

Jaunā sezona vienmēr nāk ar vairākiem jautājumiem - kādas ir apsētās platības, kāda varētu būt raža un kvalitāte. Kas attiecas uz tendencēm pasaules tirgū, tad uzmanība parasti tiek pievērsta 3 lielajiem kviešu audzētājiem: Krievijai, Eiropas Savienībai (ES) un ASV. Nākamajā sezonā uzmanība jāpievērš arī Kanādai, jo prognozes liecina par lielākām kviešu sējplatībām un attiecīgi arī pieaugumu saražotajā apjomā. Tas nozīmē, ka Kanādai būs arī lielāks kviešu apjoms, ar kuru konkurēt pasaules kviešu tirgū.

Kopumā tiek sagaidīts, ka nākamajā sezonā pasaules kviešu kopraža būs lielāka, nekā šajā sezonā. Vienīgais jautājums – par cik lielāka un cik ļoti kopražas apjoms pietuvosies pēdējam rekordlielajam gadam 2017/2018.

Aizkavējusies sēja ASV

Attiecībā uz ASV, šobrīd jautājumus rada aizkavējusies pavasara sēja, kas rada cerību, ka platības varētu samazināties, līdz ar to varētu būt mazāks saražoto kviešu apjoms. Tajā pašā laikā pēdējās dienās redzam cenu lejupslīdi, kura lielā mērā saistīta ar ASV un Ķīnas centieniem atrisināt tirdzniecības strīdu. Gaidītais progress netika sasniegts, kā rezultātā cerības, ka ASV varētu atgūt vienu no saviem galvenajiem lauksaimniecības produkcijas eksporta galamērķiem, nepiepildījās.

Krievija - kviešu eksporta muitas tarifs nulles līmenī

Progress Krievijā ar sēju - šobrīd ir apsēts vairāk, un priekšā pagājušā gadā uzrādītajiem apjomiem šajā laikā. Laikapstākļi ir labvēlīgi gan ziemāju sējumiem, gan arī darbu turpināšanai pavasara sējumos. Šonedēļ parādījās ziņas, ka Krievija joprojām varētu saglabāt kviešu eksporta muitas tarifu nulles līmenī, kas nozīmē, ka arī jaunajā sezonā Krievijas izcelsmes kviešu cenas eksporta tirgos būs tās, kas ļoti būtiski ietekmēs arī mūs Latvijā.

Mieži - fokuss uz Eiropas Savienību, Kanādu un Melnās jūras reģionu

Attiecībā uz miežiem, uzmanība jāpievērš ES, Kanādai un Melnās jūras reģionam. Kopumā šobrīd tiek sagaidīts pieaugums arī miežu kopražā. Pēdējā Saūda Arābijas miežu iepirkuma kampaņa, kas ir arī ilggadējais Latvijā un citās Baltijas valstīs izaudzēto miežu eksporta galamērķis, neiepriecina ar cenu līmeņiem. Konkurēt ar Melnās jūras reģiona izcelsmes miežiem nākamajā sezonā būs grūti.

Rapsis -  ir pietiekoši daudz argumentu gan cenas kāpumam, gan staibilitātei

Attiecībā uz rapsi situācija ir interesanta. Ir atrodami argumenti  gan cenu pieaugumam, gan arī iemesli, kāpēc cena varētu arī būtiski nepieaugt. Baltijas valstīs tiek prognozēts rapšu kopražas pieaugums, taču, ja skatās uz ES kopražu, tad pagaidām prognozes saglabājas zem 20 milj. tonnu. Līdzīgi arī Kanādā, kas ir viens no spēlētājiem, kas ietekmē cenas ES rapšu tirgū. Pēdējā reize, kad gan Kanādā, gan ES raža bija zem 20 milj. tonnu bija 2012/2013 sezona.  Kopējais platību samazinājums ES un Kanādā rada pozitīvu atbalstu cenām, taču pagaidām rapšu pārstrādātāji ES neizrāda lielu agresivitāti rapša iepirkumā, jo daļēji paļaujas uz līdz šim ne tik lielajiem pārdotajiem apjomiem no ES audzētājvalstīm un salīdzinoši lētāko produkciju, kuru iespējams iegādāties no Melnās jūras reģiona. Protams, bažas rada neraksturīgi vēsais laiks, kas vērojams ES. Šobrīd tiek pieļauts, ka lielāku ietekmi tas atstās uz rapsi, nekā uz kviešiem vai miežiem. Cenu attīstībai, nepalīdz tendences sojas pupiņu cenās, jo eksportētie apjomi no ASV nav sasnieguši gaidīto.  Bet attiecībā uz rapsi, situācija var attīstīties abos virzienos un būs interesanti vērot, kā cenas attīstīsies tuvākajās nedēļās.

Laikapstākļi Eiropā, ASV gaida USDA atskaiti

Attiecībā uz laikapstākļiem ES, šobrīd joprojām vēl īsti nav skaidrs, cik lielu iespaidu būs atstājis iepriekšējā periodā piedzīvotais sausums. Ziņas, kuras tiek saņemtas par augsnes mitrumu, uzrāda, ka situācija nav iepriecinoša Polijā, bet Vācijā un Francijā situācija ir ļoti jaukta, ir gan sausāki reģioni, gan reģioni ar optimālu augsnes mitrumu. Attiecībā uz Latviju, joprojām gaidām nokrišņus, mitrums varēja būt lielāks Latvijas dienvidu piekrastē, kā arī austrumu daļā. Centrālajā daļā situācija uzlabojusies.

Šodien visa pasaule gaida ASV Lauksaimniecības ministrijas kārtējo atskaiti (USDA), kurā tiks iekļautas arī prognozes par gaidāmās sezonas apsētajām platībām, kopražu, patēriņu, eksportu un krājumiem, gan galvenajos lauksaimniecības reģionos, gan pasaulē kopumā.