Mans LATRAPS

Nezāļu ierobežošana rapšu sējumos

Ņemot vērā nepastāvīgos laika apstākļus un straujo rapša dīgšanu, ir grūti veikt ziemas rapša sējumu apstrādi pirms sadīgšanas. Tāpēc atgādinām par piemērotāko herbicīdu lietošanu pēc rapša sadīgšanas:

Butizāns Star (metazahlors 333 g/l, kvinmeraks 83 g/l) – 2,0 – 3,0 l/ha
Butizāns 400 (metazahlors 400 g/l) – 2,5 l/ha
Sultāns (metazahlors 500 g/l) – 2,0 l/ha

Visu trīs herbicīdu pamatā ir aktīvā viela metazahlors, kura raksturojas ar ļoti spēcīgu augsnes iedarbību un arī nelielu iedarbību caur lapām. Butizānam Star klāt ir arī otra aktīvā viela kvinmeraks, kas uzlabo produkta efektivitāti uz ķeraiņu madaru. Ar herbicīdiem nav ieteicams apstrādāt rapsi tā dīgšanas laikā, kad virs augsnes parādās baltās dīgļlapas. Lietojot tos pēc rapša sadīgšanas, jāatceras, ka vislabākā efektivitāte sasniedzama optimālos augsnes mitruma apstākļos un kamēr nezāles nav lielākas par dīgļlapu attīstības stadiju.