Mans LATRAPS

Noslēgusies šī gada ražas sējumu apdrošināšana

Ir noslēgusies šī gada ražas sējumu apdrošināšanas sezona. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, apdrošināto saimniecību skaits pieaudzis par 47 %, bet apdrošināto sējumu platība vidēji pieaugusi par 21 %.

Jauno klientu vidū 28 % ir saimniecības, kuru apsaimniekoto platību lielums nepārsniedz 100 ha. Vismazākā no tām ir tikai 13,8 ha liela. Šogad sējumu apdrošināšanas iespēju novērtējuši tieši mazu un vidēju saimniecību īpašnieki, apzinoties pastāvošos riskus un to, kādu postažu tiem var nodarīt laikapstākļi, jo sējumi nereti atrodas vienā vai divos pagastos. Lielākā daļa jauno klientu ir no Zemgales, taču jāņem vērā, ka šajā reģionā ir arī lielāks graudu un rapšu audzētāju īpatsvars nekā citur Latvijā. Tomēr ļoti aktīva interese par sējumu apdrošināšanu izrādīta arī Latgales pusē. No visiem jaunajiem klientiem, tieši 1/3 daļa ir no Latgales reģiona.

Jauno klientu sadalījums pēc to atrašanās vietas


Salīdzinājumā ar pagājušo gadu, jau pieteikts arī ievērojami lielāks skaits bojājumu. Visvairāk laikapstākļu radītie postījumi skāruši Kurzemi un Latgali, taču sējumi vienlīdz spēcīgi bojāti arī Zemgalē un Vidzemē, līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka neviens reģions Latvijā nav pasargāts no laikapstākļu radītiem postījumiem.

Pieteikto laikapstākļu radīto bojājumu sadalījums pēc to atrašanās vietas


Pēc pirmreizējo ekspertīžu rezultātiem vislielākie bojājumi šogad bijuši Saldus pusē, kur krusas postījumu rezultātā ražas samazinājums sasniedzis 86%. Nākošās nedēļas sākumā, visos, līdz šim pieteiktajos, bojātajos laukos tiks veikta noslēguma ekspertīze, kurā tiks noteikts galējais ražas samazinājums, kas var būt gan mazliet mazāks, gan lielāks nekā pirmreizējā ekspertīzē noteiktais.

Jaunums rudens sezonā – ikvienam zemniekam būs iespēja uzzināt sev interesējošo informāciju par sējumu apdrošināšanu pie LATRAPS agronomiem un mūsu partneriem kooperatīvos: Vidzemes agroekonomiskā kooperatīvā sabiedrība, Durbes grauds, Barkavas Arodi u.c.

Sējumu apdrošināšana ir ikviena zemnieka iespēja samaksāt par savu rītdienas drošību šodien, bet rītdienu veltīt sava biznesa attīstībai, kuru neietekmē neparedzami laikapstākļi.