Mans LATRAPS

Par aktuālo degvielas jomā!

Sākoties jaunajai 2021. gada darbu sezonai vēlamies atgādināt par vairākām lietām, kā arī vērst uzmanību uz aktuālo degielas nozarē.

No 1. aprīļa līdz 30. oktobrim.

Latvijas Republikā ir noteikts periods, kad dīzeļdegvielai tiek piejaukts biodīzelis 6,5-7% apmērā no 1. aprīļa līdz 30. oktobrim.

Cauru gadu LATRAPS piegādātajai dīzeļdegvielai tiek pievienota degvielas piedeva, kas nodrošina:

 • Motora sprauslu labāku aizsardzību pret koroziju;
 • Motora jaudas palielināšanos līdz 3%;
 • Degvielas patēriņa samazināšanos līdz 3%;
 • Veicot degvielas uzpildi samazina degvielas putošanu;
 • Attīra degvielas cauruļvadus tehnikā.

 LPKS LATRAPS jau otro gadu piedāvā kooperatīva biedriem pilnu dīzeļdegvielas produktu klāstu, t.i.:

 • Nemarķētā dīzeļdegviela (ar pilnu akcīzes nodokli);
 • Marķētā degviela lauksaimniekiem (ar samazinātu akcīzes nodokli);
 • Markētu degvielu apkures vajadzībām, kaltēm.

Par degvielas uzglabāšanas tvertnēm

Latvijas Republikā ir virkne likumdošanas aktu kas regulē degvielas uzglabāšanas tvertņu lietošanu, apkalpošanu un uzraudzību. Galvenā robežšķirtne ir degvielas uzglabāšanas tvertnei lielākai kā 2500 litri.

Ja ir vairāk nekā 2500 litri, tad šādas tvertnes tiek klasificētas kā “bīstamās iekārtas”.

Normatīvie akti:

 • MK noteikumi nr.74 – Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība.
 • MK noteikumi nr.1320 – Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju.
 • MK noteikumi nr.384 – Noteikumi par bīstamajām iekārtām.
 • MK noteikumi nr.662 – Akcīzes preču aprites kārtība.
 • MK noteikumi nr. 409 – Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām.
 • Likums – par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību.

Bīstamo iekārtu kontrolējošās institūcijas (katra savas kompetences ietvaros).

 • Valsts vides dienests;
 • Valsts ieņēmumu dienests, https://www.vid.gov.lv/lv/par-degvielas-tvertnu-registraciju;
 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
 • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs;
 • Valsts darba inspekcija (ja jums ir darbinieki un kurus vajag informēt par darbu ar bīstamajām iekārtām).

Katra no šīm institūcijām savas kompetences ietvaros un pārbaudošie inspektori ar savu zināšanu “bagāžu” pārbaudes rezultātā var dažādi traktēt plastmasas degvielas uzglabāšanas tvertnes esamību saimniecībā, kas var radīt problēmas saimniecībai.

 

Ja Jums ir jautājumi vai nepieciešama konsultācija par degvielas uzglabāšanas tvertnēm, to iegādi, apkalpošanu vai kādi citi jautājumi, tad aicinām sazināties ar LATRAPS Degvielas tirdzniecības vadītāju Mārtiņu Mucenieku, tel. 27843606.

LATRAPS joprojām piedāvā un piegādā saviem Biedriem un Klientiem no metāla izgatavotas degvielas uzglabāšanas tvertnes ar visu nepieciešamo aprīkojumu, kas ir izgatavotas ņemot vērā Latvijas Republikā spēkā esošās likumdošanas normas.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES 

Vai Latvijā esošajai degvielai nav paaugstināts sēra saturs, kas bojā traktortehnikas dzinējus? 

Iegādājoties degvielu no pārbaudīta un licencēta degvielas uzņēmuma, nav iespējama degvielas iegāde ar paaugstinātu sēra saturu.

Sēra saturu degvielā regulē ES standarts EN 590 kas ir maksimums 10 mg/kg. LATRAPS piegādātajā degvielā sēra saturs pat nesasniedz šo maksimālo vērtību, par to Jūs varat pārliecināties saņemot degvielas piegādes laikā, kad Jums kopā ar pavadzīmi tiek izsniegts arī degvielas kvalitāti apliecinošs sertifikāts.

Vai Latvijā degvielai, kas piegādāta pēc 1. aprīļa un līdz 30. oktobrim var netikt pievienota biodīzeļdegviela 6,5 – 7% apmērā. 

Visi Degvielas tirgotāji jauc klāt biodīzeļdegvielu 6,5 – 7% apmērā, jo to paredz Latvijas Republikas likumdošana. Dažu tirgotāju biodīzeļdegviela ir saražota izmantojot citu tehnoloģiju. Tā arī ir visa atšķirība! Ja biodegviela netiek pievienota, tad tiek pārkāpta Latvijas Republikas likumdošana, vai arī notiek klientu maldināšana.

Vai visas degvielas uzglabāšanas tvertnes, ko var iegādāties Latvijā atbilst valsts likumdošanai?

Pašlaik Latvijā tiek piedāvāts iegādāties arī plastmasas degvielas uzglabāšanas tvertnes, kuras neatbilst daudziem kritērijiem, ko pieprasa šobrīd spēkā esošā likumdošana. Piemēram, pašas tvertnes nevar sazemēt, tvertnes tikai daļēji ir dubultsienu,( tiek apgalvots, ka ir dubultsienu), netiek ievērota prasība par starpsienu savienojumiem, neatbilst prasībām tvertnes iekšējā cauruļvadu sistēma u.c. neatbilstības).

Šīs daudzās neatbilstības var radīt problēmas pie šo tvertņu reģistrācijas “Bīstamo iekārtu reģistrā”. Esam jau vairākas reizes sazinājušies ar PTAC (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kas Latvijā uzrauga bīstamās iekārtas) un norādījuši uz šo situāciju, ka ir likumdošana un ir neatbilstošu tvertņu piedāvājums tirgū.