Mans LATRAPS

Par lauksaimniecības darbiem paredzētās degvielas izmantošanu.

Jau no pagājušā gada Latvijas lauksaimniekiem tiek tirgota marķēta (zaļā krāsā) dīzeļdegviela lauksaimniecisko darbu veikšanai. Tā, protams, ir liela neērtība gan degvielas tirgotājiem, gan patērētājiem, bet jārēķinās ar reālo situāciju!

Protams, ka marķētā degviela jāuzglabā atsevišķi no degvielas „par pilnu cenu”,kā arī ir jāveic atsevišķa šīs marķētās degvielas uzskaite un tās izlietojums. Ceram, ka visiem jau ir zināmas šīs lietas!

Joprojām ir dzirdami daudz jautājumi par tematu – kā, tad notiek šīs marķētās degvielas uzskaites un izlietojuma kontrole no valsts iestāžu puses! Ir pat dzirdēti dažādi „mednieku stāstiņi”, par auto  apstādināšanu uz ceļa, veicot auto/traktortehnikas izplūdes gāzu mērījumus utml. Varam teikt, ka šādā veidā kontroles pasākumi vēl nenotiek.

Sazinoties ar Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvaldi, saņēmām informāciju, ka kontroles mehānismi par marķētās degvielas uzskaiti un izmantošanu ir sekojoši:

 1. Kompetentas valsts institūcijas (VID, LAD u.c.) pārstāvju ierašanās pie Uzņēmēja viņa darbības vietā, t.i. z/s, SIA, un veicot pārbaudi degvielas uzglabāšanas vietā;
 2. Likumā noteiktā kārtībā apstādinot uz ceļa transporta līdzekli, un paņemot degvielas paraugus no transporta līdzekļa bākas.

Daudzi no Jums noteikti ir saskārušies ar pirmo variantu, tā, ka neko jaunu Jums nepavēstīsim.

Kas attiecas uz kontroli, kas tiek veikta apstādinot transporta līdzekli uz ceļa - pastāv dažas nianses! Tātad apskatīsim vairākus variantus:

 1. Lauksaimniecības darbu sezonas laikā uz koplietošanas ceļa tiek apstādināta traktortehnika (kombains). Tiek paņemti degvielas paraugi no kombaina degvielas bākas, un tiek veikta vizuāla apskate. Degviela ir zaļā krāsā vai bezkrāsaina – viss kārtībā.
 2. Lauksaimniecības darbu sezonas laikā uz koplietošanas ceļa tiek apstādināta traktortehnika (traktors), kas ved graudus, minerālmēslus u.c. lietas, kas nepieciešamas lauksaimnieciskajai ražošanai un tehnika tiek izmantota pašpārvadājumiem*. Tiek paņemti degvielas paraugi no traktora degvielas bākas, un tiek veikta vizuāla apskate. Degviela ir zaļā krāsā vai bezkrāsaina – viss kārtībā.
 3. Uz koplietošanas ceļa aptur traktortehniku (traktors), kas ved, piemēram, malku, granti, tīra ziemā sniegu vai veic citus ar lauksaimniecisko darbību nesaistītus darbus, tad arī tiek paņemti paraugi no tehnikas degvielas bākas, tiek veikta to vizuāla pārbaude, un gadījumā, ja ir šaubas, ka marķētā degviela tiek izmantota tai neparedzētiem mērķiem, paraugs tiek nosūtīts uz papildus analīzēm uz sertificētu laboratoriju. Pēc laboratorisko pārbaužu veikšanas un saņemot slēdzienu par to vai šī degviela ir/nav lauksaimnieku marķētā degviela, tiek pieņemts lēmums – tiek vai arī netiek piemērotas soda sankcijas. Ņemiet vērā arī vairākas būtiskas lietas:
  1. Ja veicot kontroli uz ceļa arī būs šaubas par degvielas piederību vai nepiederību marķētajai lauksaimnieku degvielai – transporta līdzekli uz ceļa Jums nekonfiscēs! Visi lēmumi tiek pieņemti tikai pēc analīžu veikšanas sertificētā laboratorijā/ās.
  2. Jums būtu daudz vieglāk pierādīt savu taisnību par marķētās degvielas izmantošanu, ja veiksiet precīzu uzskaiti par katru savu veikto maršrutu, jo par marķētās dīzeļdegvielas izlietojumu Jums, kā lauksaimniecības produkcijas ražotājam jākārto degvielas izlietojuma atskaites, vai jānodrošina uzrādīšanai citus attaisnojuma dokumentus, kas ļautu gūt skaidru un saprotamu priekšstatu par marķētās dīzeļdegvielas norakstīšanas pamatojumu atbilstoši normatīvajā aktā noteiktajiem mērķiem;
  3. Veiciet precīzu dokumetālu uzskaiti akcīzes degvielai („par pilnu cenu”) un tās izlietojumam tehnikā (traktoros), kurus Jūs izmantojat ne lauksaimnieciskajai darbībai! Rakstiet pavadzīmes katram maršrutam! Šaubu gadījumā no valsts iestāžu puses Jūs varēsiet pierādīt, ka esat godīgi iegādājušies degvielu „par pilnu cenu”, lai veiktu, piemēram, darbus mežā, tīrītu sniegu ziemā pagasta vajadzībām utt.. Šāda uzskaite ir nepieciešama, jo krāsviela, ar kuru iekrāso lauksaimniekiem paredzēto degvielu ir ārkārtīgi spēcīga, t.i. tā iekrāsos jūsu traktortehnikas vai tehnikas degvielas sistēmu uz ļoti ilgu laiku, un paņemot degvielas paraugu no Jūsu tehnikas (traktors, kombains, kravas auto utt.) bākas, tur noteikti parādīsies šīs krāsvielas un marķiera pēdas!
  4. Gadījumā, ja veicot kontroli uz koplietošanas ceļiem, jūs nevarēsiet vai negribēsiet dot degvielas paraugus no bākas, tad veicot šādu gadījumu analīzi,visdrīzāk, tiks pieņemts lēmums veikt pārbaudi/es pie paša uzņēmēja! Tā, ka esat saprotoši un pretīm nākoši pārbaudēs uz koplietošanas ceļiem, lai nesagādātu sev pilnīgi liekas un nevajadzīgas problēmas!
  5. Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji degvielas paraugus paņems divās pudelēs pa 0,5 litriem katrā, noplombēs tās kā arī divos eksemplāros noformēs parauga ņemšanas aktu, kura vienu eksemplāru izsniegs Jums. Paņemtie paraugi tiks izmantoti analīžu veikšanai. Jums neviens paraugs netiks izsniegts.

 

Ir arī nojaušams, ka nākotnē šādas pārbaudes uz ceļiem varētu tikt papildinātas ar modernākiem kontroles līdzekļiem, t.i. veicot atgāzu kontroli ar speciāliem mēraparātiem, kuri jebkurā gadījumā konstatēs speciālā marķiera klātbūtni (šis info ir priekš tiem, kuri domā, ka ar ķīmisko līdzekļu palīdzību varēs „nodzēst” zaļo krāsu), kā arī iespējams varētu tikt veiktas pārbaudes ikgadējās tehniskās apskates laikā gan smagajai, gan vieglajai tehnikai.

 

Padoms pārējiem Latvijas autobraucējiem – nelejiet lauksaimniecības darbiem paredzēto degvielu (zaļo) savos transporta līdzekļos, džipos, meža tehnikā, kuteros utt, jo jums būs jāveic divas lietas:

 1. Jākrāj nauda, lai nomaksātu sodus;
 2. Jāmeklē advokāts, jo soda naudas nav mazas – līdz pat transporta līdzekļa/tehnikas konfiskācijai!

 

Ar degvielas izmantošanas, kas paredzēta lauksaimnieciskās darbības nodrošināšanai, noteikumiem jūs varat iepazīties Ministru kabineta noteikumos nr. 194, kas pieņemti 2015.gada 14.aprīlī, taču sājušies spēkā ar 2016.gada 01.jūliju - http://likumi.lv//ta/id/273753?&search=on

 

*Pašpārvadājumi – kad jūs veicat lauksaimnieciskās produkcijas pārvadājumus ar savā īpašumā vai valdījumā (līzingā) esošas tehnikas palīdzību. Nekādā gadījumā jūs nevarat lietot lauksaimnieku marķēto (zaļo) degvielu noīrētā transportā vai iedot/pārdot to transporta kompānijai, kas veic Jums pārvadājumus!

 

LPKS LATRAPS tirdzniecības nodaļas vadītājs

Mārtiņš Mucenieks