Mans LATRAPS

Sējumu apdrošināšanas polišu atbalsta saņemšanas kārtība

 

Kārtība atbalsta saņemšanai par sējumu apdrošināšanas polisēm

Ar š.g. 6. maiju līdz 1. decembrim Lauku atbalsta dienestā (turpmāk tekstā LAD) ir iespējams iesniegt polises par 2020. gada ražas apdrošināšanu.

Pirms dokumentu iesniegšanas LAD pārliecinieties par sekojošo:

  • Vai apdrošinātās platības (skat. apdrošinātāja izsniegto apdrošināto lauku sarakstu) atbilst 2020. gada vienotajam platību maksājuma iesniegumam (VPM) - svarīgi pievērs uzmanību lauku bloku numuru izmaiņām un lauku platību precizējumiem.
  • Vai apdrošinātājam ir iesniegts viss apdrošināto kultūraugu saraksts saskaņā ar noslēgto polisi:

          Piemēram:

  • 2019. gada rudenī ir noslēgta polise, kur ar iekļautu ziemas risku jeb Secufarm®4 ir apdrošināts rapsis, bet labībām ir izvēlēts produkts Secufarm®3 ar vasaras risku segumu - tad pirms dokumentu iesniegšanas apdrošinātājam būtu jāiesniedz arī labību saraksts saskaņā ar VPM.

vai

  • 2019. gada rudenī ir noslēgta polise, kur ar iekļautu ziemas risku jeb Secufarm®4 ir apdrošinātas gan labības, gan rapsis - tad pirms dokumentu iesniegšanas LAD jāpārbauda apdrošināto platību atbilstība VPM un jāiesniedz vasarāju kultūras.
  • Saimniecībām, kuras šobrīd šobrīd slēdz apdrošināšanas līgumus par vasaras risku segumu, pēc līguma parakstīšanas un lauku saraksta iesniegšanas, jāsagaida apdrošinātāja izsniegti dokumenti - polise, rēķins un apdrošināto lauku saraksts.

Vairāk par  LAD atbalsta iespējām 

Dokumentu iesniegšana:

Dokumentus ir iespējams iesniegt elektroniski caur sistēmu EPS, izmantojot sadaļu Risku pārvaldība.

PALĪGMATERIĀLI (PDF)

Būtiskākās izmaiņas:

Ar šo gadu Ministru kabineta noteikumos Nr. 492 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā” ir pieņemti daži būtiski jauninājumi un proti:

3. punkts

Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu (iepriekšējo 3 mēnešu vietā);

4. punkts

Dienā, kad atbalstam pieteiktais publiskais finansējums sasniedz 90 procentu no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma, Lauku atbalsta dienests oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu par iesniegumu iesniegšanas beigu termiņu. Ja pieteiktais atbalsta finansējums pārsniedz konkrētajā kārtā pieejamo finansējumu, Lauku atbalsta dienests proporcionāli samazina izmaksājamā atbalsta apmēru par vienu hektāru un vienu liellopu vienību (šīs izmaiņas pieņēma 05.11.2019.)

12. punkts

Atbalsta intensitāte ir 70 procenti no apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem atbilstoši regulas Nr.  1305/2013 37. panta 5. punktam, bet ne vairāk kā 50 euro par vienu hektāru vai vienu liellopu vienību (2. pielikums). - šīs izmaiņas jau stājās spēkā 2019. gada rudenī

Pilni saistošie noteikumi - https://likumi.lv/doc.php?id=276210

Sējumu apdrošināšanas periods pavasarī pagarināts līdz 15.06.2020.
Plašāku informāciju par sējumu apdrošināšanas produktiem un iegūsiet pie saviem
LATRAPS agronomiem-konsultantiem vai LATRAPS sējumu apdrošināšanas vadītājas Vitas Baumanes, tālrunis +371 26160545, e-pasts latvija@vereinigte-hagel.lv.