Mans LATRAPS

Šogad novērotās lauka pupu slimības

Lauka pupu platības pieaug, un, protams, palielinās dažādu kaitīgo organismu izplatības risks. Šogad pupu ziedēšanas beigās un pākšu veidošanās laikā novērojamas trīs dažādas slimības.

1. Pupu brūnplankumainība (angļu valodā – chocolate spot), slimības ierosinātājs – Botrytis fabae. Slimības pirmās pazīmes ir koši, šokolādes brūni plankumi uz lapām, plankumiem paliekot vecākiem, tie saplūst, vidus paliek gaišāks. Tipiska pazīme – sarkani brūna apmale apkārt plankumiem. Stipras infekcijas gadījumā lapas sakalst. Slimības ierosinātājs saglabājas augu atliekās un sēklās, pēc literatūras datiem arī augsnē.

2. Lapu plankumainība, ko ierosina sēnes no Alternaria ģints. Plankumi tumši, bez gaišāka vidus, biežāk lapu malās. Šī sēne atrasta arī uz pākstīm un izolēta no graudiem, taču pašlaik nav skaidrs šīs slimības postīgums Latvijas apstākļos.

3. Pupu rūsa, ko ierosina Uromyces viciae-fabae. Rūsas spilventiņi ir ļoti sīki, koši oranži. Latvijā jau ļoti sen nav bijuši pētījumi par pupu slimībām, tādēļ grūti izvērtēt to postīgumu, nav īsti skaidrs, kas ir galvenie inficēšanās avoti un optimālākā ierobežošanas stratēģija.

Biruta Bankina, Lauksaimniecības fakultāte