Mans LATRAPS

Taps palīgs ziemas kviešu slimību ierobežošanai

Taps palīgs ziemas kviešu slimību ierobežošanai

Lai uzlabotu ziemas kviešu audzēšanas tehnoloģijas, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sāk īstenot projektu, kura noslēgumā lauksaimnieki iegūs speciālu interneta vietni, kurā gūt padomus ziemas kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanai.

Kopumā ar graudkopību Latvijā nodarbojās aptuveni 23 tūkstoši saimniecību un lielākais īpatsvars graudaugu sējumu struktūrā ir tieši ziemas kviešiem, īpaši – Zemgalē. LLKC aprēķini liecina, ka vēl racionālāk izmantojot fungicīdus, lauksaimnieku peļņa ievērojami pieaugtu, turklāt – samazinātos SEG (siltumnīcas efektu izraisošo gāzu) emisiju apjoms. 

Oskars Balodis, LLKC Augkopības nodaļas vadītājs: “ Sabalansējot slāpekļa mēslojuma devas un slimību ierobežošanu ar fungicīdiem, var mazināt vidē nonākošo slāpekļa mēslojumu un efektīvāk izmantot resursus. Slāpekļa mēslojums tieši ietekmē SEG emisiju apmērus, savukārt optimāla fungicīdu lietošana palīdz labāk izmantot slāpekļa mēslojumu. Uzskatāmi parādot šīs sakarības ar iegūto ražu, lauksaimniekiem tiks dota iespēja uzlabot kviešu audzēšanas tehnoloģiju.”

Tā kā jaunā atbalsta sistēma palīdzēs novērtēt dažādu slimību izplatības riskus, slāpekļa mēslojuma un fungicīda ieguldījumu ekonomiskās efektivitātes novērtējumu, tā būs labs palīgs lauksaimniekiem, agronomiem un profesionāliem konsultantiem.

Projekta īstenošanā iesaistīti astoņi partneri: LLKC, LLU, SIA “Latvijas augu aizsardzības pētniecības centrs”, AREI Stende, LPKS LATRAPS, SIA “PS Līdums”, ZS Sniedzes, SIA AKPC.

Projekta “Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas izstrāde ziemas kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanai” kopējais finansējums: 499 466.40EUR. Projekta īstenošanas laiks - 31.03.2023. Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma 16. "Sadarbība" 16.1 apakšpasākuma: "Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai" ietvaros.

Informāciju sagatavoja

Ilze Rūtenberga-Bērziņa

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja