Mans LATRAPS

Turpinājums- Darbi LATRAPS demo laukā

Izvērtējot situāciju rapšu laukā, un redzot, ka augu attīstība notiek lēnāk nekā varētu vēlēties, 14. septembrī  tika pieņemts lēmums izkliedēt papildus 200 kg/ha amofosa. Tajā lauka daļā, kurā iesēts Clearfield® rapsis, sagaidīts brīdis, kad nezāles ir 2-3 īsto lapu stadijā un 23. septembrī izsmidzināts herbicīds Clamox® – 2 l/ha, pievienojot virsmas aktīvo vielu Dash – 1 l/ha.

Otrā lauka daļā, kur pagājušajā sezonā auga ziemas rapši, pēc lauka sadiskošanas un pievelšanas , iekārtoti ziemas kviešu šķirņu izmēģinājumi. 18.septembrī iesētas 3 hibrīdo ziemas kviešu šķirnes (izsējot 150 dīgstošas sēklas uz m2) un 9 tradicionālās ziemas kviešu šķirnes (izsēja 500 dīgstošas sēklas uz m2). Pamatmēslojumā iestrādāti  400 kg/ha kompleksie minerālmēsli  NPK 7-20-28.