Mans LATRAPS

VAAD integrēto augu audzēšanas un kaitīgo organismu monitoringa sistēma

Aicinām būt informētiem un pievērst uzmanību kaitēkļu invāzijām savos sējumos.

Izmantojiet Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) izveidoto integrēto augu audzēšanas un kaitīgo organismu monitoringa karti, kurā redzami jau konstatētie kaitēkļi un slimības visos reģionos.

Viss par kultūraugu kaitīgo nekarantīnas organismu attīstību atrodams Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā: http://noverojumi.vaad.gov.lv/

Vairāk par augu kaitēkļiem to ierobežošanu un integrēto augu audzēšanas un kaitīgo organismu monitoringa sistēmu: PDF