Mans LATRAPS

Veidosim “Vereinigte Hagel” 2018. gada kalendāru

Turpinām veidot nākamā gada kalendāru kopā. Viss kas Jums jādara – esiet vērīgi, fotografējiet un atceries atsūtīt bildes arī mums!

Lūdzam sūtīt bildes, par kurām Jūs paši domājat, ka tās iederētos mūsu kalendārā 2018. gadam. Uzsvars tiek likts uz fotogrāfijām, kuras atspoguļo augkopības, vīnkopības, augļkopības un dārzkopības vai dabas motīvus. Mēs gribētu saņemt fotogrāfijas ar izteiksmīgām un krāšņām dabas ainavām, tuvplāna bildes, foto ar tehniku vai cilvēkiem, kas darbojas lauksaimniecībā. Tiek gaidītas fotogrāfijas no visiem gadalaikiem - no pavasara līdz pat ziemai. Protams, par šo mūsu akciju Jūs varat pastāstīt saviem draugiem un radiem un rosināt viņus līdzdarboties.

250 € par katru izvēlēto bildi!

Katram kalendāra mēnesim izvēlēsimies izteiksmīgāko fotogrāfiju un apbalvosim tā autoru. Balva par izvēlēto kalendāra mēneša bildi - 250 €. Ja iesūtītā fotogrāfija tiks izvēlēta kā kalendāra vāka titulbilde – balvas apmērs būs 500 €.

Bilžu iesūtīšanas nosacījumi:

  1. Sūtiet mums neapstrādātas fotogrāfijas digitālā formātā uz e-pastu d.rittershaus@vereinigte-hagel.de vai saglabātas uz CD pa pastu uz adesi: Verinigte Hagelversicherung VVaG, Herrn Daniel Rittershaus, Wilhelmstr. 25, 35392 Gießen, Deutschland;

  2. Jūs varat iesūtīt vienu vai vairākus fotouzņēmumus. Pievienojiet komentāru kādam/-iem mēnesim/-šiem bildes atbilst;

  3. Bildēm jābūt drukas formātā (vismaz 2MB datu lielums);

  4. Varat izmantot arī arhīva materiālus, taču uzņemtās fotogrāfijas autortiesībām jāpieder Jums (bildes no interneta vai tml. nederēs!);

  5. Atcerieties e-pastā vai uz CD norādīt savu vārdu un uzvārdu, kā arī adresi;

  6. Bilžu iesūtīšanas beigu termiņš ir 2017. gada 15. maijs;

  7. Prēmētās bildes tiks atspoguļotas arī VH mājaslapā (www.vereinigte-hagel.net).

Darbojieties kopā ar mums, lai šis kopīgais projekts izdodas un kalendārs kļūst par daļu no Jums!