Mans LATRAPS

Par aktualitātēm ziemāju apdrošināšanā

SAIMNIEKO TĀLREDZĪGI!

            Šobrīd, kad, LPKS “LATRAPS” sadarbībā ar “Vereinigte Hagel”, aizsāk ceturto apdrošināšanas periodu, varam izteikt dažas atziņas un novērojumus!

            Jau izsenis gan vietējie lauksaimnieki jau 18. gadsimtā dibinot Krusas apdrošināšanas biedrības, gan zemnieki citviet pasaulē, ir nonākuši pie secinājuma, ka laikapstākļu neprognozējamība ir tas faktors, pret kuru nepieciešams apdrošināties. Turklāt Vācijā šī prakse tiek nodota no paaudzes paaudzē kopā ar saimniecības mantojuma tiesībām.

            Vai šobrīd, kad klimata izmaiņas acīmredzami būtiski ietekmē Latviju ar ieilgušiem lietus un bezlietus periodiem, kad spēcīgas vētras, krasas temperatūras svārstības kļuvušas par normālu parādību (dabas anomāliju uzskaiti vēl varētu turpināt), varam atļauties par šiem jautājumiem nedomāt?

Kā mūsu zemnieki argumentē savu izvēli par labu sējumu apdrošināšanai:

  • ņemot vērā pieredzēto, varu mierīgāk naktī gulēt;

  • apdrošinu tādēļ, ka ir kredītsaistības;

  • papildus nodrošināties par skādi nenāks;

  • uzskatu, ka apdrošināt sējumus ir tikai normāla lauksaimniecības prakse.

Visiem apgalvojumiem atliek piekrist, jo apkopojot pēdējo četru gadu datus, esam secinājuši, ka ne tikai izmaksāto zaudējumu apmērs pa gadiem ir ļoti svārstīgs, bet arī riski, kas tos radījuši. Tā piemēram, 2013. gadā noteicošie bija krusas bojājumi, 2014. gadā - lielie kailsala bojājumi, savukārt pērnā gada ražu galvenokārt ietekmēja lietusgāžu un vētras radītie postījumi. Šogad bija pilns apdrošināmo risku spektrs.

Neatkarīgi no visiem iepriekš minētajiem novērojumiem, atzinumiem un faktiem, tomēr ir daļa saimniecību, kas uz sējumu apdrošināšanu skatās noraidoši, kā galvenos pretargumentus minot:

  • nav līdzekļu polises iegādei;

  • nekad nekas nav gadījies;

  • uzkrājumu veidoju pats;

  • viss ir augstāku spēku ziņā.

Visu cieņu tiem, kas spēj veidot uzkrājumu, kā nodrošinājumu nelabvēlīgiem periodiem. Ja domājam par katras saimniecības attīstību ilgtermiņā, iespējams ir lietderīgi apsvērt domu par dažu saimniekošanu ietekmējošo ražošanas risku mazināšanu, apdrošināšanot tos, un daļu uzkrātās summa investēt saimniecības attīstībā.
 


Kas attiecas uz pārējiem iebildumiem, vai drīkstam atļauties riskēt? Uz šo jautājumu katrs var atbildēt sev pats. Priecājamies kopā ar katru, kuram negaisa mākoņi iet ar līkumu. Tomēr viens ir skaidrs – līdzekļu un iespēju kļūs vēl mazāk, ja plānotā raža tiktu nopostīta.
      
   

 Vairums  “LATRAPS” biedru apsaimnieko 100 – 500 ha lielas platības.  Prakse rāda, ka pāris minūtēs var tikt iznīcināta vai ievērojami samazināta raža 100 ha un lielākās sējplatībās. 

    

Katram ir iespēja izvērtēt lielākos laikapstākļu riskus savā reģionā! Daudzas saimniecības izvēlas apdrošināt visas ziemāju platības pret nelabvēlīgiem ziemošanas apstākļiem. Ir saimniecības, kuras rapšus apdrošina tā teikt uz visu banku, bet labības tikai pret krusas vai krusas, vētras un lietusgāžu riskiem.

Apdrošināšanas prēmijas lielums būs atkarīgs no saimniecības plānotās peļņas, apdrošināmās kultūras un polisē iekļautajiem riskiem, un var svārstīties no pāris eiro līdz pārdesmit eiro par hektāru! Pozitīvi jāvērtē arī tas, ka, pateicoties pieaugošajai atpazīstamībai, piedāvājums kļuvis vidēji vēl par 10% pievilcīgāks!

Paldies saimniecībām, kuras jau izvēlējušās sadarboties ar mums!

Tiem, kas vēl tikai apsver domu apdrošināt sējumus pret laikapstākļu radītajiem zaudējumiem, atgādinām, ka šobrī ir īstais laiks, lai apdrošinātu sējumus pret nelabvēlīgiem ziemošanas apstākļiem. 

APDROŠINI SĒJUMUS UN PĀRZIEMO MIERĪGI!

Detalizētāk par piedāvājumu lasīt šeit.

Informāciju sagatavojusi: Vita Boja, LPKS LATRAPS Sējumu apdrošināšanas vadītāja