Mans LATRAPS

AAL iepakojuma apsaimniekošana

AAL IEPAKOJUMA APSAIMNIEKOŠANA 

Nozarē plastmasai ir nozīmīga loma. Plastmasas iepakojums palīdz nodrošināt augu aizsardzības lī dzekļu (AAL) drošu piegādi gala lietotājam. AAL iepakojums veido nelielu, toties nozīmīgu plastmasas atkritumu daļu.

Eiropas Savienība (ES) ir noteikusi mērķi līdz 2030. gadam pārstrādāt plastmasas atkritumus 55% apmērā. Tāpēc ir nepieciešama atbildīga rīcība pret vidi un pilns aprites cikls tukšā iepakojumu apsaimniekošanai. Plastmasas materiāla droša un kontrolēta pārstrāde ir svarīgs ieguldījums aprites ekonomikā. Jāatzīmē, ka savākto plastmasas AAL iepakojumi piedalās plastmasas pārstrādes procesos un tiek ražotas jaunas izejvielas. Ļoti nozīmīgs posms visā savākšanas – pārstrādes procesā ir pareizi sagatavot AAL tukšo iepakojumu nodošanai.

AAL iepakojumu ir iespējams nodot LATRAPS punktos - Elejā, Jaunpagastā un Barkavā!

Noskatieties LAALRUTA videopamācību, kā pareizi savākt un šķirot tukšo AAL iepakojumu.