Mans LATRAPS

Aktuāla informācija par augšanas regulatoru lietošanu

Pēc garajām lietavām un piespiedu dīkstāves, saņemam mūsu biedru satrauktos zvanus – vai Cycocel vēl var lietot ziemas kviešu sējumos?

Cycocel 750 deva 0,5 -1,5 l/ha un Stabilāns 750 deva 1-1,5 l/ha ziemas kviešu sējumos lietojami sākot no cerošanas  vidus līdz stiebrošanas stadijas sākumam. Preparāti samazina stiebra garumu, palielinot tā diametru, veicina stiebra sieniņu izturību, tādejādi samazinot veldrēšanās risku.

Pēdējais brīdis, kad minētie regulatori ir lietojami, redzams attēlā, proti, pārgriežot stiebru redzam, ka pirmais mezgls ir ne augstāks par 1 centimetru. Ja pirmais mezgls jau ir augstāk, sākusies stiebrošana un jāizvēlas citi augu augšanas regulatori.

Pēc agronomu vērtējuma – abām agrajām šķirnēm ‘Edvīns’ un ‘Fredis’, ja nav paspēts izsmidzināt augu augšanas regulatoru pirms lietavām, šobrīd jau ir par vēlu lietot Cycocel 750 un Stabilāns 750. Vēlajām šķirnēm vēsais laiks ir aizkavējis stiebrošanu.

Ja nu stiebrošana ziemas kviešos tomēr sākusies, kā augšanas regulatoru var lietot Medax Top 0,75 – 1 l/ha pēc iespējas ātrāk kviešu stiebrošanas sākumā (bet pirms parādījusies karoglapa!), lai saīsinātu apakšējo starpmezglu posmu. Pilna deva Medax Top 1- 1,5 l/ha liekama labi mēslotām, garstiebrainām šķirnēm, vēsā laikā no stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai.

Moddus Start deva - 0,3 l/ha un liekams no graudaugu cerošanas vidus līdz vārpas piebriešanai karoglapas makstī , vai dalītā apstrādē 0,15 l/ha (intervāls starp apstrāžu reizēm – 7 dienas).

Moddus 250  deva 0,3 – 0,4 /ha un CUADRO 250 deva 0,2 – 0,4 l/ha optimālais lietošanas laiks ir no pirmā mezgla stadijai līdz trešā mezgla stadijai.