Mans LATRAPS

Apdrošini sējumus un pārziemo mierīgi!

LPKS LATRAPS kopā ar vācu lauksaimnieku savstarpējās apdrošināšanas sabiedrību Vereinigte Hagel (VH Latvija) informē, ka līdz 15. novembrim iespējams veikt sējumu apdrošināšanu uz ziemas riskiem.  Jaunajai sezonai sākoties tiek samazināti apdrošināšanas tarifi, par 15% salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

VH Latvija un LATRAPS vēlas palielināt lauksaimnieku uzticamību sējumu apdrošināšanai un panākt, lai arvien lielākas sējumu platības Latvijā tiktu apdrošinātas pret klimatiskajiem riskiem.

Par kopējo sējumu apdrošināšanas situāciju un tendencēm Latvijā savu komentāru sniedz  LATRAPS ģenerāldirektors Edgars Ruža:

Latvijā kopumā tiek apdrošinātas tikai nedaudz vairāk kā 10% no kopējām sējplatībām, kamēr Vācijā apdrošinātas tiek vairāk kā 70%. Par sējumu apdrošināšanu Latvijā var runāt vien pāris gadus, kamēr citviet Eiropā šāda veida apdrošināšanas pieredze ir mērāma turpat vai 200 gadu garumā. Iemesli kāpēc lauksaimnieki Latvijā joprojām atturīgi apdrošina sējumus ir vairāki ­­– finansu resursu nepieejamība, vispārējās izpratnes trūkums par apdrošināšanu, kā arī iepriekšējā pieredze ar apdrošinātājiem. Latvijā pastāv stereotips, ka apdrošinātāji vienmēr meklēs iespējas un argumentus kāpēc neizmaksāt pienākošās kompensācijas.

Kopš Latvijā darbojas vācu lauksaimnieku savstarpējās apdrošināšanas kompānija VH Latvija. Apdrošināšanas noteikumi ir izstrādāti tā, ka apdrošināšana darbojas lauksaimnieku interesēs. Lauksaimnieks, kurš izvēlas savus sējumus apdrošināt pie VH Latvija, kļūst par savstarpējās apdrošināšanas sabiedrības biedru un VH Latvija strādā savu apdrošināšanas biedru interesēs, attīstot piemērotākus un papildinot esošos sējumu apdrošināsanas produktus. Šogad papildināti šādi apdrošināšanas produkti:

  •  Ziemāju pārsēšanas izdevumu atlīdzības limits no hektāra vērtības tiek paplašināts.  Apdrošinot sējumus iespējams izvēlēties trīs limitus – 15%; 20% vai 25%.
  • Paplašināts apdrošināšanas segums pākšaugiem. Papildus krusas riskam tiek piedāvāts apdrošināt sējumus pret lietusgāžu un vētras riskiem.

Arī valsts līmenī, atbildīgās iestādes, redzot šī gada sarežģīto situāciju, izprot, ka lauksaimniecības jomā ar apdrošināšanas produktiem nepieciešams nosegt iespējami plašāku risku kopumu un saprot cik svarīgi, lai arvien lielākas platības tiktu apdrošinātas pret klimatiskajiem riskiem. Pusēm veiksmīgi sadarbojoties un veicot sekmīgu datu analīzi, Latvijas reģionā  būs iespējams izstrādāt piemērotākus sējumu apdrošināšanas produktus.

VH Latvija kopā ar LATRAPS un Zemkopības Ministriju strādā, lai jau tuvākajā laikā varētu piedāvāt lauksaimniekiem iespēju apdrošināt sējumus arī pret plūdiem. Tie lauksaimnieki, kuri būs izvēlējušies sadarbību ar VH Latvija būs pirmie, kam būs iespēja papildus iegādāties paplašināto segumu.

Kā ziņots iepriekš, esam nākuši pretī lauksaimniekiem, kas šosezon cieta no spēcīgām lietusgāzēm, kuru rezultātā netika novākti sējumi. Šobrīd ir apsekotas cietušās platības un turpinās atlīdzību lietu apstrāde. Par nenovāktajām platībām  lietusgāžu rezultātā tiks izmaksātas apdrošināšanas atlīdzības  25% apmērā no nenovāktās platības apdrošinājuma summas.  Kopumā plānots izmaksāt atlīdzības gandrīz pusmiljona vērtībā.

 

Pieteikties sējumu apdrošināšanai var ŠEIT