Mans LATRAPS

Cīņa ar nezālēm ziemas rapšos

Lai gan optimālais ziemas rapšu sējas termiņš jau beidzies, šķiet šogad siltais un mitrais klimats varētu pagarināt sēju līdz 25 augustam. LATRAPS agronomi atgādina par optimālu herbicīdu lietošanu ziemas rapšos, lai pēc iespējas labāk ierobežotu nezāles jau rudenī, un neļautu tām konkurēt ar rapšiem par barības vielām.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šosezon lietojot gandrīz visus herbicīdus rapšu sējumos, jāņem vērā jaunās prasības par darbīgās vielas metazahlora  maksimālo devu uz hektāru. Proti, vienā un tajā pašā laukā trīs gadu periodā metazahlora deva nedrīkst pārsniegt 750 g.d.v./ha. Tāpat jāievēro 10 m aizsargjosla līdz tuvākajām ūdenstilpēm un ūdenstecēm, ka arī  5-10 m līdz tuvākajam laukam.

Lūdzu ievērojiet maksimāli pieļaujamās devas un konsultējieties ar agronomiem!

Butisanu klāstu papildinājis jaunais herbicīds ar trim darbīgām vielām Butisan Avant. Jaunā darbīgā viela dimetēnamīds kompensēs samazināto metazahlora devu un nodrošinās vienmērīgāku darbīgo vielu uzņemšanu caur dažādām auga daļām. Herbicīds pastiprinās kontaktiedarbību, tādejādi nodrošinot labu efektivitāti arī sausākos laika apstākļos. Herbicīdiem ar daļēju iedarbību caur augsni, pie kā pieder arī visi Butisan tipa produkti, ļoti svarīgs ir lietošanas laiks un augsnes mitrums, kā arī, cik gluda ir augsnes virskārta, lai herbicīds varētu izveidot tā saucamo „ekrānu”, kurš kontrolē dīgstošās nezāles. Jo agrāk lietojam, jo labāks ir efekts uz nezālēm. Ja lietojam pa sadīgušām nezālēm, jārēķinās, ka augsnes efekts tiek izmantots maz vai nemaz.

Ja rapšiem paredzētajā laukā jau ir bijušas krustziežu nezāles, vai tās tiek prognozētas, rūpīgi jāpārdomā, kādus herbicīdus izvēlēties tieši šo nezāļu ierobežošanai. Piemērotākie varētu būt šādi varianti:

  • Brasan 540 EC vai Nimbus SE pirms rapšu sadīgšanas (ne tik labvēlīgos apstākļos jārēķinās ar negatīvu ietekmi uz rapšiem, kas gan pēc zināma laika pāriet);
  • jebkurš metazahloru saturošs herbicīds (apstrādi veicot tūlīt pēc sējas vai pēc rapšu sadīgšanas, bet ne dīgšanas laikā), un, nepieciešamības gadījumā, tiklīdz rapšiem ir 3 – 6 lapas, lieto Fox 480 SC;
  • Izmanto jauno Clearfield tehnoloģiju (īpašo šķirņu, piemēram, ‘DK Imistar CL’ un ‘Veritas CL’ apstrādi ar herbicīdu Clamox plašā laika intervālā, izvēloties vispiemērotākos laika apstākļus)

Tā kā šogad salmu daudzums ir ievērojams, ļoti rūpīgi jāizvēlas augsnes apstrādes paņēmieni, lai nesamazinātu rapšu sēklu dīdzību un herbicīdu efektivitāti. Lai salmi labāk sadalītos un „neapēstu” rapšiem paredzēto slāpekli, kas iedots ar kompleksajiem minerālmēsliem, jāparedz papildus slāpekļa deva, kas jāiestrādā kopā ar salmiem. Ja lauks sastrādāts un tomēr salmu šķiet par daudz, nekādā gadījumā nevajadzētu eksperimentēt ar samazinātām herbicīdu devām. Rapšiem patīk labi sastrādāti, līdzeni lauki bez lielām cilām, sīkdrupataina augsne.