Mans LATRAPS

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts vizītē LPKS "LATRAPS"

6. jūnijā Latvijas Republikas ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts tikās ar LPKS LATRAPS vadību un zemniekiem. LATRAPS 13 gadu laikā ir kļuvis par vienu no lielākajiem uzņēmumiem Latvijā, kas veido būtisku daļu Latvijas ekonomikā. Edgars Ruža, pārstāvji no Zemnieku saeimas un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas ar ekonomikas ministru pārrunāja aktuālākos jautājumus lauksaimniecības un pārtikas nozarē. Vizīte sākās ar LATRAPS biodīzeļdegvielas ražotnes un topošās iesalnīcas apmeklējumu Staļģenē, ievadot vienu no galvenajiem tikšanās  jautājumiem – biodīzeļdegvielas tirgus situācija un attīstība Latvijā.

Šobrīd pastāvīgs biodīzeļdegvielas pieprasījums Latvijā pastāv tikai trīs mēnešus gadā. Lielāko gada daļu tiek patērēta degviela, kas paredzēta lietošanai ziemas apstākļos, bez obligātā biodīzeļdegvielas piejaukuma. Šobrīd Latvijā spēkā esošā likumdošana nosaka 5% obligāto biodīzeļdegvielas piejaukumu fosilai dīzeļdegvielai. Viens no risinājumiem – skaidri noteikt termiņu obligātajam piemaisījumam visu veidu dīzeļdegvielai no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim. Savukārt, lai nodrošinātu biodīzeļdegvielas pieprasījumu ziemas mēnešos, noteikt obligāto piemaisijumu arī kurināmajai degvielai.

Biodīzeļdegvielas tirgus attīstīstība cieši saistīta arī ar lopkopības nozari.  Galvenais rapša pārstrādes produkts ir rapšu rauši (70%), kas ir augstvērtīga, obaltumvielām bagāta lopbarība, un tikai 30% ir eļļa. Ja Latvijā netiks nodrošināta stabila biodīzeļdegvielas tirgus attīstība, samazināsies arī rapšu raušu ražošanas apjomi. Tas nozīmē, ka Latvijas lopkopjiem un iedzīvotājiem būs jāsamierinās ar importēto, ģenētiski modificēto lopbarības soju.

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts vizītes laikā atzina kooperatīvu nozīmību un nepieciešamību Latvijas zemniekiem kooperēties kopēju mērķu sasniegšanai. LATRAPS ir lielākais graudu eksportētājs Latvijā, uzskatāmi pierādot kooperatīvu spēju attīstīties. Tikšanās laikā tika apspriesta arī LATRAPS tālākā attīstība, nākotnes ieceres, kā arī apskatīts graudu un rapšu pirmapstrādes  komplekss Elejā.