Mans LATRAPS

ENTEC® – stabilizēts slāpekļa mēslojums!

ENTEC® – STABILIZĒTS SLĀPEKĻA MĒSLOJUMS

ENTEC N26%, S13%

BARĪBAS ELEMENTU SASTĀVS ENTEC® MINERĀLMĒSLOJUMĀ

Kopējais slāpekļa saturs ir 26%, no kura 7.5% ir nitrātu formas un 18.5% amonija formas slāpeklis, kas ir apstrādāts ar DMPP(3,4-dimetilpirazola fosfāts) inhibitoru. Tāpēc ENTEC® iedarbojas ātri un tajā pašā laikā darbojas ilgi.

ĪPAŠĪBAS

ENTEC® mēslojums ir stabilizēts ar amonija stabilizatoru DMPP*. Tas aizkavē nitrifikācijas pirmo fāzi, proti, nitrātu slāpeklim oksidēties par nitrītu formas slāpekli (NH3 – HNO2), tādējādi stabilizējot augsnē piegādāto amonija formas slāpekli, ļaujot tam būt pieejamam augiem ilgstošākā laika periodā. Iedarbība vērojama aptuveni 1.5 – 2 mēnešus. Turklāt ENTEC® papildus stabilizētajam amonija slāpeklim satur daļu nitrāta formas (7.5%) ātrākai sākotnējai iedarbībai, kas vitāli nozīmīga augiem ir pavasarī, atjaunojoties veģetācijai.

ENTEC® mēslojums satur arī 13% S sēru, jeb 32% SO3 sēra oksīdu. Sēra saturs mēslojumā ir pietiekams, lai nodrošinātu nepieciešamo sēra daudzumu gan rapšiem, gan kviešiem augstai ražas un kvalitātes sasniegšanai.

SLĀPEKĻA UZŅEMŠANAS ĪPATNĪBAS NO AMONIJA UN NITRĀTA FORMAS SLĀPEKĻA

IEDARBĪBA

Amonija slāpeklis augsnē ir mazāk kustīgs nekā nitrātu slāpeklis. Tas tiek piesaistīts pie māla un trūdvielu daļiņu virsmas, kas izskaidro lēno, palēnināto slāpekļa pieejamību un ļauj amonija uzņemšanai caur saknēm noritēt nepārtraukti un vienmērīgi.

Turpretī nitrātu slāpeklis ir ievērojami kustīgāks par amonija jonu augsnē, proti, nonākot augsnes šķīdumā, kļūst ātrāk pieejams augu saknēm, tomēr nitrāti tādejādi tiek pakļauti izskalošanai. Nitrātu formā slāpeklis viegli izskalojas, ja ir lieli nokrišņi. Izskalošanās dēļ slāpekļa zudumi var būt līdz pat 5 – 10% gadā.

Augi var izmantot abas slāpekļa formas, kas labvēlīgi ietekmē augu augšanu.

Tomēr, pateicoties augsnē notiekošajiem nitrifikācijas procesiem, atkarībā no augsnes apstākļiem visi slāpekļa veidi salīdzinoši ātri tiek pārvērsti nitrātu formā, tāpēc augu apgāde ar slāpekli galvenokārt notiek caur nitrātu.

Stabilizējot amonija slāpekli ar ENTEC® mēslojumu, amonijs netiek pakļauts šai ātrajai nitrifikācijai, un augi spēj uzņemt amonija slāpekli ilgākā laika periodā.

Šis apvienotais nitrātu un amonija mēslojums ir labvēlīgs augiem, jo palielinās slāpekļa mēslojuma efektivitāte.

ENTEC® – AMONIJA STABILIZATORS DMPP

Amonija stabilizāciju veic aktīvā viela DMPP. Augsnes mikroorganismi amoniju pārveido par nitrītu un pēc tam par nitrātu. Šis mikroorganismu veidotais process (nitrifikācija) atkarībā no augsnes īpašībām un temperatūras parasti ilgst vairākas stundas vai attiecīgi dienas. DMPP līdz pat desmit nedēļām aizkavē nitrātu izdalīšanos, pielāgojot šo procesu augu augšanai. DMPP īpaši iedarbojas uz Nitrosomonas baktērijām, neietekmējot citus augsnes organismus.

 

 

ENTEC® DARBOJAS ILGTSPĒJĪGI NEATKARĪGI NO LAIKA APSTĀKĻIEM

 

Vadoties pēc ilggadējiem laikapstākļu novērojumiem, nokrišņu kopējā daudzuma izmaiņas tendence no 1900. gada līdz 2000. gadam, norāda, ka notikušas izmaiņas gan kopējā nokrišņu daudzuma, gan laika un sadalījuma ziņā.

Tādi ekstremāli laika apstākļi kā, piemēram, spēcīgs lietus vai krusa turpinās pieaugt, kas padarīs arvien grūtāk aprēķināmu saimniecības darba organizāciju. (Avots: WMO, UNEP)

 

PRIEKŠROCĪBAS ĪSUMĀ

  • Efektīva un sabalansēta slāpekļa uzņemšana ilgstošākā veģetācijas periodā arī nevienmērīgos nokrišņu sadalījuma apstākļos.
  • Nodrošina stabilu ražu un kvalitāti.
  • Labāka slāpekļa izmantošana, ko nodrošina piemērota slāpekļa piegāde augā.
  • Samazina slāpekļa izskalošanos.
  • Satur 30% nitrātu formas slāpekli operatīvai slāpekļa uzņemšanai.
  • Satur 13% viegli šķīstoša sēra kultūraugu nepieciešamību nodrošināšanai.
  • Augstā minerālmēslojuma fizikālā kvalitāte nodrošina precīzu tā izkliedēšanu uz lauka, kā arī drošu tā uzglabāšanu.
  • Apkārtējai videi drošs slāpekļa minerālmēslojums.