Mans LATRAPS

Iesaka LATRAPS agronomi

Šķiet, lēnām pavasaris atdod vietu vasarai un iestāsies siltāks un saulaināks laiks. Līdz šim augi vienmērīgi izdzīvojuši visas attīstības fāzes. Tāpēc pēdējais brīdis bagātīgos ziemājus papildus nostiprināt ar augu augšanas regulatoru. Pie agrīnajām šķirnēm gan jābūt uzmanīgiem, jo vietumis vārpu gali redzami. Ņemam palīgā dažādus katalogus un pētām, kurā attīstības stadijā katrs konkrētais lauks un šķirne atrodas.

Atgādinām par augu augšanas regulatoru pielietošanas laikiem:

  • MODDUS, CUADRO – līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 37)
  • MEDAX TOP – līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 39)
  • CERONE - līdz pēdējās lapas maksts uzbriešanas stadijai (AS 45)
  • TERPĀLS – vārpas piebriešanas karoglapas maksts fāzes beigas (AS 49)

Ziemas kvieši pagaidām izskatās veselīgi, tāpēc tām saimniecībām, kuras plānoja likt kopā augu augšanas regulatoru un fungicīdu, būs jālemj par dalītu smidzinājumu. Proti, fungicīds vēl var pagaidīt, jo galvenais tā uzdevums – pasargāt vārpu.
Taču agrajām šķirnēm  - FREDIS, EDVĪNS, RAMIRO gan nevajadzētu kavēties ar galvenā fungicīda lietošanu. Iespējams, konsultējoties ar agronomiem, varētu lietot mazākās rekomendējamās devas.

Lauku pupas attīstās vienmērīgi. Taču saņemam signālus, ka uz lapām pamanāmi dažādi plankumi, proti, parādās ne tikai fizioloģiska rakstura plankumi, bet arī pirmās slimību pazīmes. Taču vēl nevajadzētu steigties, jo rekomendētie fungicīdi lietojami ziedēšanas laikā. Parādās arī pirmie lapu apgrauzēji, taču to postījumi nav tik bīstami. Vērojiet pupu laukus, bīstamākas ir laputis, nenokavējiet cīņu ar tām, bet atgādinām, ka insekticīdu pupās var izsmidzināt tikai nakts laikā, kad tajās nav dabisko apputeksnētāju.