Mans LATRAPS

Jaunās ražas prognozes Eiropas Savienībai

Eiropas graudaugu un eļļas augu tirdzniecības asociācijas dotie dati rāda, ka Eiropas Savienības valstis gatavojas 2014. gada sezonā, salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, ievākt lielāku rapšu un mazāku kviešu un miežu ražu (skatīt zemāk tabulu).

Prakse gan rāda, ka prognozētie skaitļi ir jāpieņem kā ļoti aptuvena prognoze, kas līdz ražas novākšanai var būtiski mainīties.

Kas attiecas uz prognozi Latvijai, tad jau šodien ir redzams, ka Eiropas Savienības speciālisti ļoti optimistiski raugās uz gaidāmo rapšu ražu. Dotais 15 % samazinājums neatspoguļo faktisko rapšu lauku stāvokli Latvijā. Taču jāņem vērā, ka dotajiem datiem par pamatu ir ņemts sējumu stāvoklis martā, kad vēl nebija pilnīgas skaidrības par  pagājušās ziemas katastrofālo ietekmi uz lielāko daļu ziemājiem Zemgalē un nedaudz mazāk postošo ietekmi pārējā Latvijas teritorijā.

Arī prognozētā raža Latvijas kviešiem izskatās optimistiska, taču pašreiz par to grūti spriest. Jācer, ka vasarāji „rādīs, ko spēj” un dos pieklājīgu ražu, ko pašreizējie apstākļi arī pieļauj.

Ņemot vērā, ka izpostītie ziemāji daļēji ir pārsēti ar miežiem, gaidāmā Latvijas miežu raža varētu būt augstāka kā asociācijas dotajā prognozē.

Neskatoties uz dotajiem skaitļiem, pašreiz graudu tirgū ir optimistisks noskaņojums uz gaidāmo kopējo Eiropas Savienības ražu. It īpaši rapšu kūlumu. Graudu audzētāju lielvalstis – Vācija, Francija, Lielbritānija, priecājas par savos sējumos redzamo. Dānija cer uz labu ražu gan rapšiem, gan kviešiem, gan arī miežiem. Zviedrija prognozē gandrīz dubultot savu šī gada kviešu kūlumu. Izskatās, ka tikai Latvija un daļa Lietuvas šajā sezonā ir izpelnījušās dabas nelabvēlīgo attieksmi.

Līdz šim Eiropā kopumā ir vērojami nokrišņiem bagātāki laika apstākļi. Pat Spānijā, Portugālē un Dienviditālijā lijis ir vairāk kā parasti šajos reģionos. Tas labvēlīgi ietekmē gaidāmo ražu, protams, ar piebildi, ka lietainie apstākļi mitēsies pie ražas novākšanas.