Mans LATRAPS

Klāt lēmuma pieņemšanas laiks

Oktobrī stāsies spēkā jaunie  Ministru kabineta noteikumi Nr. 492 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.”

Galvenās izmaiņas

 • Finansējums apdrošināšanas polišu daļējai segšanai tiks piesaistīts no ES līdzekļiem, ar atbalsta intensitāti līdz 65%.
 • Apdrošināšanas noteikumi mainīti netiks!
 • Vairs netiek noteikta atbalsta maksimāla summa par 1ha, kā tas bija līdz šim.
 • Finansēšanas periods ir no 2015. gada 15.oktobra – 2019. gada 1.decembrim, kurā atbalstam piešķirti 10 miljoni eiro. Dokumentus Lauku atbalsta dienestā var iesniegt visa šī termiņa ietvaros.
 • Atbilstoši jaunajiem noteikumiem, apdrošināšanas piedāvājumā (arī rēķinā) būs citāds prēmijas sadalījums. Tajā tiks izdalīta:
  • kopējā prēmija;
  • prēmijas daļa, ko pilnībā sedz apdrošināšanas ņēmējs,lai izpildītu ES prasības, kuras paredz, ka atbalstu var saņemt tikai par ražas zaudējumiem, kas lielāki par 30%;
  • prēmijas daļa, par kuru tiek izmaksāts ES atbalsts 65% apmērā.

Kopējās prēmijas procentuālais sadalījums būs atkarīgs no izvēlētā apdrošināšanas produkta veida.

Vienkāršots piemērs:

Saimnieks nolēmis apdrošināt ziemas kviešu platību izvēloties produktu Secufarm®4 (iekļautie riski – nelabvēlīgi ziemošanas apstākļi, krusa, vētra, lietusgāzes), tam paredzot 30 Eur/ha (plānojot 800 EUR/ha lielus ieņēmumus). No kopējās prēmijas 4,7 EUR netiks subsidēti un 24,30 EUR tiks subsidēti 65% apmērā. Tātad saimniekam no 30,00 EUR tiks atmaksāti 15,80 EUR.

Savukārt, iestājoties zaudējumiem, kas lielāki par 8% no plānotās ražas vienā laukā , atlīdzība jebkurā gadījumā tiks izmaksāta pilnā apmērā.

Izmaiņas dokumentos tiks ieviestas līdz ar ziemāju apdrošināšanas perioda sākumu – 15.oktobri.

 

Ieguvumi:

 • Eiropas finansējums garantē līdzekļu pietiekamību visa perioda garumā.
 • Garš dokumentu iesniegšanas termiņš atbalsta saņemšanai.
 • Patīkams jaunums, ka līdzšinējiem sadarbības partneriem LPKS VAKS un LPKS “DURBES GRAUDS” ir pievienojusies EURORISK LATVIA komanda un SIA “APDROŠINĀŠANAS BROKERI LOČMELIS UN RUSMANE”, tādējādi paplašinot Jums pieejamo apdrošināšanas pārstāvju loku.

 

Dažas atziņas un fakti par mūsu apdrošināšanas pieredzi Latvijā:

LATRAPS sadarbību ar Vācijas sējumu apdrošināšanas kooperatīvu Vereinigt Hagel (VH) uzsāka 2013. gada pavasarī, uzņemoties apdrošināšanas produkta virzību vietējā tirgū. Lai gan aizvadītas ir tikai trīs darbīgas sezonas, esam secinājuši, ka katra no tām ir bijusi ļoti atšķirīga.

1.attēls

Apkopojot datus, esam secinājuši, ka ne tikai izmaksāto zaudējumu apmērs pa gadiem ir ļoti svārstīgs (skat. 1.att.), bet arī riski, kas tos radījuši. Tā piemēram, 2013.gadā noteicošie bija krusas bojājumi, pērn - lielie kailsala bojājumi, savukārt 2015. gada ražu galvenokārt ietekmēja lietusgāžu un vētras radītie postījumi.

Kopš darbības pirmsākumiem, ir pieaugušas arī apdrošinātās sējumu platības. Lai gan visaktīvāk joprojām raža tiek apdrošināta tieši Zemgalē, arī pārējos Latvijas reģionos šī tendence ir augoša (skat. 2.att.). Secinājums – arvien vairāk Latvijas lauksaimnieku, līdzīgi kā tas ir pasaulē, sējumu apdrošināšanu izmanto lauksaimniecības risku mazināšanai.

2.attēls – 2015.gadā apdrošinātā platība pa pagastiem, ha

Latvijas pagasti, kuros šajos darbības gados apdrošinātie laikapstākļi ir radījuši ražas bojājumus atspoguļoti 3. attēlā. Interesants ir fakts, ka praktiski var vilkt paralēles starp apdrošinātajiem reģioniem un reģioniem, kuros iestājušies bojājumi.

3.attēls

Arī apdrošinātās ražas vērtība (skat. 4. attēlu) līdzīgi kā ievāktā raža ir augoša, kas liecina par saimniekošanas prasmju pilnveidošanos. Tāpēc būtiski pasargāt ieguldītā darba augļus no dabas kaprīzēm, kuras katru gadu lauksaimniekus nebeidz pārsteigt.

4.attēls