Mans LATRAPS

LATMALT attīstās un dubulto ražošanas jaudas

LATMALT ATTĪSTĀS UN DUBULTO RAŽOŠANAS JAUDAS

SIA LATMALT (LATMALT) ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības LATRAPS grupas uzņēmums.

Neskatoties uz izaicinājumiem, ko šobrīd piedzīvo gandrīz visi uzņēmumi, LATMALT iepriekšējos 5 gadus strādājis maksimālā ražošanas un realizācijas kapacitātē. 2022.gads tika nostrādāts ar 1.7 miljonu eiro apgrozījumu. 2024. gadu plānots uzsākt ar jaunajām ražošanas jaudām. 

Lai uzņēmums attīstītos pieņemts lēmums par uzņēmuma ražošanas jaudu dubultošanu. 

Luminor banka 3,2 miljonu eiro apmērā finansēs SIA LATMALT investīciju projektu iesala ražošanas procesa uzlabošanai. Kopumā uzņēmums plāno investēt 4 miljonus eiro ar mērķi nodrošināt, lai katrā latviešu mājā būtu produkti, kas ražoti no Latvijas iesala.

Esam gandarīti par līdzšinējo ilggadējo sadarbību ar LATRAPS un iespēju līdzfinansēt tā meitas uzņēmuma projektu, kas palīdzēs gan attīstīt vietējo ražošanu, gan samazināt uzņēmuma ietekmi uz vidi. Ilgtspējīgu projektu finansēšana šobrīd ir viena no bankas prioritātēm, un ir prieks, ka Latvijas uzņēmumi arvien vairāk sāk domāt ne tikai par peļņas rādītājiem, bet arī par savu ekoloģiskās pēdas nospiedumu, darbinieku labbūtību un ietekmi uz apkārtējo sabiedrību, 

saka Ilze Zoltnere, Luminor Korporatīvā departamenta vadītāja.

SIA LATMALT ir vienīgais iesala ražotājs Latvijā, kas to dara rūpnieciski un lielos apmēros. Šī investīciju projekta mērķis ir ieguldīt ražošanas procesā, lai to padarītu efektīvāku un dubultotu ražošanas jaudas. Vienlaicīgi uzņēmums plāno realizēt investīciju iniciatīvas, kas samazinās saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi un uzlabos energoefektivitāti, piemēram, tiks uzstādīti saules paneļi, saražojot elektroenerģiju, kas segs aptuveni ceturto daļu no uzņēmuma patēriņa, kā arī tiks pilnveidota notekūdeņu sistēma atbilstoši mūsdienu prasībām. Investīciju projektam ir piesaistīts arī Lauku atbalsta dienesta finansējums.

2022. gadā tika izstrādats tehniskais projekts un saņemts LAD atbalsts iesalnīcas 2. kārtas būvniecībai. Investējot vairāk kā 4 miljonus eiro ražotne dubultos saražoto iesala apjomu, pārstrādājot līdz 10 000 t dažādu kultūru graudu, nodrošinot sadarbības partneriem vietējās izcelsmes izejvielu pieejamību, samazinot ietekmi uz vidi. 

 

Mēs ražojam dažādus iesala veidus, kas ir pamatizejviela alus un bezalkoholisko iesala dzērienu ražošanā, kā arī tiek izmantots miltu, maizes un konditorejas izstrādājumu gatavošanā. Izmantojam Latvijā audzētus graudus, nodrošinot visu procesu no grauda līdz iesalam. Kā arī blakusprodukti, kas veidojas iesala ražošanas laikā, tiek veiksmīgi realizēti un pārstrādāti lopbarībā vai izmantoti apkurē, biogāzes ražošanā, tāpēc atļaujamies apgalvot, ka esam gandrīz bezatkritumu rūpniecība. Uzņēmuma ražošanas iekārtu jauda sniedz iespēju ražot iesalu kā nelielās, tā arī lielās partijās – esam elastīgi un pielāgojamies klientu vēlmēm. Ar šo investīciju projektu vēlamies ražošanas procesu padarīt vēl efektīvāku, lai augstāka pieprasījuma brīžos spētu nodrošināt vēl lielāku ražošanas apjomu un būt konkurētspējīgāki piedāvātās cenas ziņā. Kopā par īstu Latvijas alu un maizi! tā  SIA LATMALT valdes priekšsēdētājs Gundars Ruža.

Luminor banka 3,2 miljonu eiro apmērā finansēs SIA LATMALT investīciju projektu iesala ražošanas procesa uzlabošanai. 

Par LATMALT

LATMALT iesalnīca Jelgavas novada Staļģenē darbību uzsāka 2014. gadā. Kopējā iesalnīcas jauda ir ap 3300 t iesala gadā. LATMALT ir 100% LATRAPS grupas uzņēmums, kas pārstrādā Latvijas zemnieku izaudzēto graudus produkciju. Uzņēmums apgādā Latvijas un Baltijas reģiona alus darītavas un maizes ceptuves ar izejvielu – iesalu. Iesala ražošanā tiek izmantoti tikai Latvijā audzēti (uzņēmumam piešķirta Zaļās karotītes kvalitātes zīme), noteiktu šķirņu un kvalitātes miežu, rudzu un kviešu graudi. Iesala ražošanas tehnoloģija pilnībā atbilst Latvijas un Eiropas Savienības noteiktiem kvalitātes un ražošanas standartiem, ko apliecina uzņēmumā ieviestā un sertificētā FSSC kvalitātes sistēma, kas garantē drošu produktu un augstu labas ražošanas prakses prasību ievērošanu.