Mans LATRAPS

LATRAPS atbalsta Vītolu Fondu!

           

 

  Vītola Fondu dibināja Vilis un Marta Vītoli 2002. gadā ar vēlējumu “Ar izglītību iegūt dzīvē tādu līmeni, lai vēlāk varētu palīdzēt citiem!”. 

Katru gadu 12. klašu skolēni tiek aicināti pieteikties Vītola Fonda administrētajām stipendijām un fonda mērķis stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem maznodrošinātiem jauniešiem studēt kādā no Latvijas augstskolām. Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles vai augstākai, kā arī jāatbilst kādam no šiem noteikumiem: jaunietis ir no maznodrošinātas ģimenes, ir bārenis vai viņu audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, sasniegti izcili panākumi mācību olimpiādēs. Katrs fonda ziedotājs nosaka, kurai nozarei stipendija tiks piešķirta un cik liela summa stipendijā tiks izmaksāta.

            LPKS LATRAPS sadarbība ar Vītolu Fondu aizsākās 2013. gadā, uzņēmumam dibinot septiņas stipendijas. Stipendijas mērķis ir atbalstīt Latvijas jauniešus, kuri savu nākotni saista ar lauksaimniecību un studē ar to saistītas zinātnes. Šogad būs jau piektais gads, kad LATRAPS sadarbībā ar Vītola Fondu izmaksās stipendijas septiņiem studentiem. Līdz šim stipendijas jau ir saņēmuši 14 studenti un 6 no tiem ir absolvējuši savas studijas. 2017./2018.m.g. LATRAPS stipendija piešķirta 7 jauniešiem, no kuriem 3 to saņems šogad pirmo reizi.

         

Mūsu valstij ir nepieciešami zinoši un spējīgi speciālisti Lauksaimniecības jomā. LATRAPS  apzinās cik svarīgs ir finansiālais atbalsts, lai jaunietis varētu veltīt visu savu laiku zināšanu un profesionālo prasmju iegūšanai. Esam pagodināti, ka esam Latvijas uzņēmumu starpā, kas izvēlās nodrošināt šo atbalstu jauniešiem. Mēs audzinām nākamo profesionāļu paaudzi un ceram, ka vairāki no šiem stipendiātiem kādu dienu būs Latvijas spožākie prāti un arī mūsu LATRAPS biedri. /  LATRAPS ģenerāldirektors Edgars Ruža /

          

   Arī turpmāk LATRAPS plāno sadarboties ar Vītola Fondu un palīdzēt jauniešiem iegūt izglītību un sasniegt dzīvē tādu līmeni, lai vēlāk viņi varētu palīdzēt citiem!

LATRAPS stipendiāti par iegūto stipendiju: 

            Četru gadu garumā Jūs mani esiet atbalstījuši, par ko man jāsaka milzīgs PALDIES! Jūsu atbalsts ir bijis ļoti nozīmīgs, un nevar zināt vai bez tā es būtu tik tālu nokļuvis! Stipendija krietni atviegloja dzīvi, jo par finansiālajiem jautājumiem praktiski nebija jāsatraucas, varēju pilnībā nodoties studijām. LATRAPS mani iedvesmoja un ceru, ka tuvā nākotnē arī es pats spēšu kādam palīdzēt ar finansiālo atbalstu. Vēlreiz liels PALDIES!  /A. Apšenieks/

            Pagājušais semestris tikai papildus apstiprināja manu izvēli saistīt savu nākotni ar lauksaimniecību. Ar nepacietību gaidu nākamo semestri, kad papildus vispārizglītojošajiem kursiem, būs arī specializācijas kursi. Bez LATRAPS sniegtā atbalsta nekas no šī visa nebūtu iespējams, tāpēc esmu jums ļoti pateicīga!  /V. M. Kancāne/

            Studijām un dzīvei Latvijas Jauniešu galvaspilsētā, neatsverami palīdzēja un palīdzēs LATRAPS stipendija, par ko es esmu un vienmēr būšu pateicīgs. Milzīgs PALDIES par to. Šis paldies tiešām nāk no visas sirds un es priecājos un lepojos, ka mūsu Latvijā ir tik daudz nesavtīgi un izpalīdzīgi cilvēki.  /E. Kleinbergs/