Mans LATRAPS

Esam par aizliegumu Eiropas Savienības iekšējā tirgū importēt Krievijas izcelsmes lauksaimniecības izejvielas un produkciju

ESAM PAR AIZLIEGUMU EIROPAS SAVIENĪBAS IEKŠĒJĀ TIRGŪ IMPORTĒT KRIEVIJAS IZCELSMES LAUKSAIMNIECĪBAS IZEJVIELAS UN PRODUKCIJU

LATRAPS aicina lēmumu pieņēmējus formulēt un ieviest vienotu, sabiedrības interesēm un vērtībām atbilstošu un tirgus dalībniekiem saistošu lauksaimniecības izejvielu un produkcijas tirdzniecības tiesisko regulējumu. Pašreiz esošā situācija šķeļ Eiropas vienotību pārtikas un lauksaimniecības nozarēs, savukārt Latvijai tik svarīga nozare – transports un loģistika – var kļūt par biznesa ētikas "krēslas zonu", izstumjot no tās godprātīgākos tirgus dalībniekus.  

Līdz mirklim, kad stāsies spēkā atjaunots lauksaimniecības izejvielu un produkcijas tirdzniecības tiesiskais regulējums, LATRAPS kā pastarpināts SIA “Alpha Osta” kapitāla daļu turētājs ir pieprasījis SIA “Alpha Osta” pārtraukt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības produkcijas pārkraušanu. Savukārt SIA “ASNS Investment” uzticēts veikt ārēju, neatkarīgu SIA “Alpha Osta” saimnieciskās darbības atbilstības pārbaudi. 

LATRAPS aicina arī pārējos tirdzniecības un transporta un loģistikas nozares pārstāvjus, tajā skaitā valsts iestādes, publisko kapitāldaļu uzņēmumus, pakalpojuma sniedzējus un ikvienu citu atteikties no saimnieciskās sadarbības, kuras rezultātā agresorvalstu lauksaimniecības izejvielas un produkcija nonāk Latvijā.

Kooperatīvs nosūtījis atklātu vēstuli ministrijām un lēmuma pieņēmējiem, informējot, ka iestājas par aizliegumu Eiropas Savienības iekšējā tirgū importēt Krievijas izcelsmes lauksaimniecības izejvielas un produkciju.

LATRAPS aicina pastiprināt prasības Krievijas izcelsmes graudu tranzītam uz trešajām valstīm, lai pilnībā izslēgtu noziedzīgi iegūtas lauksaimniecības produkcijas nonākšanu globālajā tirgū un ierobežotu pārtikas militarizēšanu un izmantošanu agresorvalstu "maigās varas" un ietekmes īstenošanai.  

Kooperatīvs ar nožēlu secina, ka šobrīd strikti administrētās normatīvo aktu prasības starptautisko sankciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas*  finansēšanas novēršanas jomās diemžēl nenodrošina ne Latvijas sabiedrības, ne LATRAPS kā viena no SIA “Alpha Osta” dalībniekiem drošību no citu tirgus dalībnieku puses pārsvara.

Savu izvēli izdarījām jau kara sākumā un turpinām to apliecināt ar darbiem. Šobrīd sagaidām izlēmīgu un Latvijas zemnieku intereses aizstāvošu rīcību arī nacionālā un starptautiskā līmenī no Latvijas valdības pārstāvju puses.

Roberts Strīpnieks, LATRAPS valdes priekšsēdētājs

 

LATRAPS apliecina, ka uzņēmuma vērtības un no tām izrietošā biznesa ētika vienmēr ir bijusi tā biznesa stratēģijas neatņemama sastāvdaļa. Kopš Krievijas noziedzīgā uzbrukuma Ukrainai, LATRAPS ir skaidri un nepārprotami paudis un realizējis savu atbalstu Ukrainas valstij un tautai tās cīņā ar agresoru. LATRAPS ir lepns, ka kopš pirmajām kara dienām ir pilnībā atteicies no kādreiz vitāli svarīgām Krievijā ražotām izejvielām un, nerēķinot finansiālo izdevīgumu, meklējis un atradis to alternatīvas civilizētajā pasaules daļā. Kooperatīvs sagaida, ka līdzīgi ētikas principi tiks ievēroti ikvienā darbības sfērā, kurā ir pārstāvēts LATRAPS, tai skaitā uzņēmumos, kuros LATRAPS ir kapitāldaļas.

Diemžēl jāsecina, ka starptautiskajā, tai skaitā Eiropas Savienības, kā arī nacionālajā politiskajā telpā dažkārt vērojamas nekonsekventas, sabiedrībā neakceptētas, brīžiem pretrunīgas un tulkojamas pozīcijas, jo īpaši par lauksaimniecības izejvielu un produkcijas kustību globālajos tirgos, kas tieši skar lauksaimniecības un loģistikas nozares.  

 

*Proliferācija ir kodolieroču, ķīmisko, bakterioloģisko, bioloģisko, toksisko vai citu masveida iznīcināšanas ieroču, to nogādes līdzekļu un saistīto materiālu nodošana un eksports.

 

LATRAPS ATKLĀTĀ VĒSTULE PAR KRIEVIJAS IZCELSMES LAUKSAIMNIECĪBAS IZEJVIELU UN PRODUKCIJAS IEVEŠANU LATVIJĀ.pdf