Mans LATRAPS

LATRAPS atzīts kā atbilstošs starptautiskajam standartam GMP+!

 

                                              LATRAPS IEGUVIS GMP+ SERTIFIKĀCIJU! 

Infromēja, ka kopš 2019. gada novembra LPKS "LATRAPS" (LATRAPS) ir sertificēts kā atbilstošs starptautiskajam standartam GMP+.

Šis sasniegums ir  LATRAPS  darbinieku kopīgā darba rezultāts un apliecina, ka uzņēmums ir efektīvi strādājis, lai attīstītu, uzturētu un nemitīgi pilnveidotu vadības sistēmu.


Atbilstība nepārtraukti pieaugošajām klientu prasībām pēc visaugstākā līmeņa kvalitātes ir vitāli nepieciešama ikviena uzņēmuma turpmākai izaugsmei jebkurā darbības nozarē.  LATRAPS ir demonstrējusi savu tiekšanos pēc nepārtrauktas vadības sistēmas uzlabošanas, veiksmīgi sasniedzot sertifikāciju.


Bureau Veritas tika izvēlēts par LATRAPS partneri sertifikācijas procesā.
Bureau Veritas strādā 140 pasaules valstīs un grupas uzņēmumu tīkls ietver vairāk kā 1400 birojus ar vairāk kā 66 500 darbinieku. Latvijā Bureau Veritas izsniedza pirmo ISO 9001 sertifikātu 1998.gadā. Kopš tā laika Vadības sistēmu sertifikācijas jomā turpina palielināties klientu skaits un šobrīd ir sertificētas vairāk kā  1000 organizācijas, liekot uzsvaru uz nepieciešamību nepārtraukti pilnveidoties un sniedzot pievienoto vērtību saviem sadarbības partneriem un klientiem.