Mans LATRAPS

LATRAPS lepojas!

 

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā lēma piešķirt Atzinības krusta IV šķiru un iecelt par ordeņa virsnieku - Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības LATRAPS Klientu vadības direktori, agronomi eksperti Līgu Ružu.
Svinīgā apbalvošana notiks 3. maijā.
Apsveicam un lepojamies

***
Ar Atzinības krustu apbalvo par izcilu Tēvijas mīlestību un par sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un izglītības darbā. Par nopelniem uzskatāma uzticīga un uzcītīga kalpošana valsts vai pašvaldības dienestā, priekšzīmīga un godīga darba izpilde, ikviena sabiedriska kalpošana, tautas gara, pašdarbības un saimniecisko spēku attīstīšana.
Vairāk par Atzinības krustu: https://ej.uz/yoj8