Mans LATRAPS

LATRAPS saņem "Zaļo izcilības balvu 2022"!

 

 

LATRAPS SAŅEM ZAĻĀS IZCILĪBAS BALVA 2022 – LAUKSAIMNIECĪBĀ!

Atzīmējot Pasaules vides dienu, Valsts vides dienests (VVD)  3. jūnijā norisinājās Valsts vides dienesta ( VVD) gada balvas vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2022” svinīgā balvu pasniegšanas ceremonija. 

Ar “Zaļās izcilības 2022” balvu tika godināti tie uzņēmumi, kuri aktīvi rīkojas, lai novērstu savas darbības ietekmes uz vidi riskus, īsteno pasākumus pārejai uz aprites ekonomiku, kā arī nenogurstoši iegulda resursus uzņēmuma darbinieku vides apziņas veidošanā. Gada balva vides aizsardzībā tiek pasniegta jau septīto gadu.

LATRAPS saņēma balvu kategorijā starp uzņemumiem lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kokapstrādē. Balvu LATRAPS vārdā saņēma LATRAPS tehniskais vaidītājs, Mārtiņš Dauksts. ( Apbalvošanās ceremnijā no 17:48 - 19:23)

 

 

Šobrīd pasaule piedzīvo strauju energoresursu, it īpaši dabasgāzes, un elektroenerģijas cenu kāpumu. Lai veicinātu vēja elektrostaciju (VES) attīstību Latvijā, ir uzsākts darbs pie būvniecības procedūras atvieglošanas, tai skaitā vienkāršojot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru VES ar vēja elektroenerģijas ražošanas jaudu virs 50 MW. Jāpiebilst, ka Eiropas Komisija 2022. gada martā nākusi klajā ar orientējošu plānu, kā dalībvalstsis padarīt mazāk atkarīgas no fosilā kurināmā izmantošanas, tajā skaitā veicinot vēja elektrostaciju attīstību.