Mans LATRAPS

LATRAPS viesojas zinātnieki

 

7. jūlijā kooperatīva LATRAPS galveno mītni Elejā apmeklēja LLU Lauksaimniecības fakultātes organizētā 20. Baltijas Agronomijas Foruma (20th Baltic Agronomy Forum) dalībnieki no visām trīs Baltijas valstīm. Baltijas Agronomijas Foruma saknes stiepjas pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu sākumā, kad regulāru draudzīgu kontaktēšanos un pieredzes apmaiņu reizi divos gados un katru reizi citā Baltijas republikā uzsāka toreizējās visu Baltijas republiku Agronomijas fakultāšu Laukkopības un Augkopības katedras. Laiki, universitāšu nosaukumi Lietuvā un Igaunijā, fakultāšu un katedru nosaukumivisās trīs valstīs, kā arī foruma dalībnieki ir mainījušies, bet tradīcija apspriest zinātniskā darba rezultātus, plānot turpmāko sadarbību gan pētniecībā, gan augstākās izglītības nodrošināšanā ir saglabājusies. Tāpat ir saglabājusies arī interese par kaimiņvalstu aktualitātēm lauksaimnieciskajā ražošanā.

Ar kooperatīva LATRAPS darbības virzieniem Foruma dalībniekus iepazīstināja ģenerāldirektors Edgars Ruža, kā arī Mārtiņš Dauksts; piedalījās un uz dažādiem jautājumiem atbildēja komercdaļas direktore Līga Ruža un Lauksaimniecības nodaļas direktors Ģirts Ozols. Viesi bija ļoti ieinteresēti un pat pārsteigti par tik izteiktu kooperācijas veiksmes stāstu kādā no postpadomju valstīm. Lietuvas Aleksandra Stulginska universitātes Agronomijas fakultātes prof. Vaclovas Bogužas izteica īpašu pateicību par iespēju iepazīties ar LATRAPS, jo sacīja, ka Lietuvā tik veiksmīgu kooperatīvu nav.